Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2011-05-06T10:30:43Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:09Z
dc.date.available2011-05-06T10:30:43Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:09Z
dc.date.issued2008-12nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-234-3nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378555
dc.description.abstractBruk av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd (Ultrashape, LipoSonix) markedsføres som en sikker ikke-kirurgisk metode for varig fjerning av uønsket kroppsfett. Vi har på oppdrag fra Forbrukerombudet utformet en sammenfatning av forskningsgrunnlaget for om metoden er sikker og om den virker (klinisk effekt). Vi fant at forskningsgrunnlaget er begrenset til to små studier av henholdsvis 137 og 30 friske og normalvektige personer med inntil 12 ukers oppfølging etter behandling. Den største studien sammenlikner effektmålene for de 137 behandlete med en gruppe av 27 ubehandlete. * I studiene ble ingen alvorlige tidlige komplikasjoner rapportert, men henholdsvis 5 og 7 prosent av personene som ble behandlet, fikk lette bivirkninger. * Begge studiene rapporterte reduksjon av tykkelsen på fettlaget og omfanget av behandlet kroppsdel. Vi fant at studiene ikke er egnet til å utelukke placeboeffekter, påvirkning fra operatør eller forekomst av sjeldne eller langsiktige komplikasjoner. Studiene gir heller ikke informasjon om varighet av en eventuell effekt utover 12 uker. Vi konkluderer med at det er usikkert om fokusert ultralyd er en sikker og virksom metode for varig fjerning av uønsket kroppsfett.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Sikkerhet+og+klinisk+effekt+av+hudgjennomtrengende+fokusert+ultralyd+som+metode+for+varig+fjerning+av+u%C3%B8nsket+kroppsfett.4694.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleSikkerhet og klinisk effekt av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd som metode for varig fjerning av uønsket kroppsfettno
dc.title.alternativeSafety and efficacy of focused ultrasound (Ultrashape, LipoSonix) for the removal of unwanted body fat (non-invasive body sculpturingen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin804222


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel