Show simple item record

dc.contributor.authorHolmboe, Olafen
dc.date.accessioned2011-05-06T11:00:20Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:10Z
dc.date.available2011-05-06T11:00:20Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:10Z
dc.date.issued2008-02nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret 2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-195-7nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378561
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte våren 2007 en spørreundersøkelse blant kreftpasienter ved Akershus universitetssykehus. Undersøkelsen var en pilotundersøkelse for den første nasjonale brukererfaringsundersøkelsen blant kreftpasienter i Norge, som er planlagt gjennomført høsten 2008. Undersøkelsen omfatter både poliklinikker/dagavdelinger og sengeposter. Vi presenterer i dette notatet resultatene fra pilotundersøkelsen. Faktoranalyser viser at det er seks hovedområder for pasienterfaringer ved poliklinikker/dagavdelinger: - pleiepersonalet - legene - informasjon om smerter og bivirkninger - informasjon om sykdom og behandling - forhold som gjelder pårørende og privatliv - faglig dyktighet og kontinuitet og fem hovedområder ved sengeposter: - pleiepersonalet - legene - informasjon - kommunikasjon - pårørende Det er noe variasjon i resultatene på de ulike hovedområdene. Vi har beregnet skårer på de ulike hovedområdene på en skala fra 0 til 100 der 100 er best mulige resultat. Poliklinikkenes/dagavdelingenes skåre på hovedområdene varierer fra 56 (informasjon om smerter og bivirkninger) til 78 (pleiepersonalet). Sengepostenes skåre varierer fra 60 (informasjon) til 77 (forhold til pårørende). De enkeltspørsmålene som pasientene ved poliklinikker/dagavdelinger gir best tilbakemeldinger på, omfatter pleiepersonalets omsorg, respekt og faglig dyktighet. Spørsmålet "Ble du møtt med høflighet og respekt av helsepersonalet?" er det som har fått størst andel svar i de to mest positive svarkategoriene (95 prosent). Blant spørsmålene som pasientene ved poliklinikker/dagavdelinger gir dårligst tilbakemeldinger på, finner vi spørsmål om informasjon, om virkninger og bivirkninger av behandling, organisatoriske forhold og informasjon om smerter og smertelindring. Spørsmålet "Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvilke smerter du kunne forvente?" er det som har fått størst andel av de to mest negative svarkategoriene (37 prosent)". Spørsmål som pasientene ved sengeposter gir gode tilbakemeldinger på, er legenes faglige dyktighet, om legene hadde oversikt over behandlingen, pleiepersonalets omsorg, helsepersonellets relasjon til pårørende, samt høflighet og respekt. De spørsmålene hvor størst andel har svart en av de to mest positive svarkategoriene (89 prosent) er "Ble du møtt med høflighet og respekt av helsepersonalet?", "Har du opplevd at helsepersonalet har holdt tilbake informasjon om din tilstand?" og "Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)?" Blant spørsmålene som pasientene ved sengeposter gir dårligst tilbakemeldinger på, finner vi spørsmål som omhandler informasjon om smerter og bivirkninger, organisatoriske forhold og fysiske omgivelser. De spørsmålene hvor størst andel har svart en av de to mest negative svarkategoriene (hhv 36 og 35 prosent) er "Ble du tatt med på råd i spørsmål som handlet om din behandling?" og "Fikk du tilstrekkelig informasjon om hvilke smerter du kunne forvente?". Det er en del variasjon i svarene på enkeltspørsmål som angår både poliklinikker/ dagavdelinger og sengeposter. Det spørsmålet hvor flest personer svarer "Ikke i det hele tatt" eller "I liten grad" (57 prosent), er "Fikk du informasjon om andre støtte tilbud på sykehuset som sosionom, prestetjeneste eller lignende?" Mer enn 40 prosent har svart "Ikke i det hele tatt" eller "I liten grad" på spørsmål om sykehuset samarbeider godt med hjemmetjenesten eller andre kommunale tilbud, informasjon om fremtidige plager og hva du selv kan gjøre ved forverringer. Det spørsmålet hvor flest svarer "I stor grad" eller "I svært stor grad" (69 prosent), er "Har du fått tilfredsstillende svar fra sykehuset på dine spørsmål?" Nesten like stor andel (68 prosent) svarer at de i stor eller svært stor grad er fornøyd med den skriftlige informasjonen de har fått. 60 prosent svarer at kontaktpersonene ved sykehuset i stor eller svært stor grad er lette å få tak i.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kreftpasienters+erfaringer+med+Akershus+universitetssykehus.+Resultater+fra+en+pilotunders%C3%B8kelse.2058.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleKreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelseno
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin804238


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record