Show simple item record

dc.contributor.authorKramer-Johansen, Jo
dc.contributor.authorBogstrand, Stig Tore
dc.contributor.authorAlm-Kruse, Kristin
dc.date.accessioned2017-02-22T12:19:25Z
dc.date.available2017-02-22T12:19:25Z
dc.date.created2016-09-22T14:08:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSykepleien Forskning. 2016, .
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431734
dc.description.abstractBakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst og overlevelse etter HLR samt få oversikt over hvordan HLR ble registrert. Metode: Vi foretok en tverrsnittsstudie av 14 intensivavdelinger på Oslo universitetssykehus gjennom hele 2013. Pasienter med diagnoser og prosedyrekoder for hjertestans, ventrikkelarytmier og HLR ble identifisert i pasientadministrative systemer. Vi inkluderte alle tilfellene der diagnoser og prosedyrekoder ble bekreftet i pasientjournalen, i studieutvalget. Deretter sammenliknet vi med de tilfellene som var registrert i det interne kvalitetsregisteret for hjertestans. Resultat: Blant 15 101 intensivinnleggelser fant vi 117 (0,8 prosent) tilfeller av HLR fordelt på 99 pasienter. Av 91 voksne (> 18 år) var 64 (70 prosent) menn. Gjennomsnittsalderen var 63 år. Antall voksne som overlevde til utskrivning fra sykehuset var 44 (48 prosent). Overlevelsen for kvinner var signifikant lavere enn for menn: 8 (30 prosent) kvinner overlevde mot 36 (56 prosent) menn, (p = 0,023). Kun 32 (32 prosent) av alle pasientene var registrert i vårt interne hjertestansregister. Konklusjon: Knapt én av hundre intensivinnleggelser fikk HLR. Halvparten av pasientene overlevde til utskrivning etter HLR. En tredjedel av disse pasientene var registrert i det interne hjertestansregisteret. Forekomst og registrering av HLR er lav, mens overlevelsen er høy sammenliknet med tilsvarende studier fra andre land.
dc.language.isomis
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/forskning/2016/08/registrerer-fa-hjertestanser
dc.titleRegistrerer få hjertestanser
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.source.pagenumber10
dc.source.journalSykepleien Forskning
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2016.58523
dc.identifier.cristin1384248
cristin.unitcode7502,6,2,0
cristin.unitnameRusmiddeltoksikologisk forskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record