Show simple item record

dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundro
dc.contributor.authorLandmark, Brynjar Fowels
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild
dc.contributor.authorReinar, Liv Merete
dc.date.accessioned2018-01-12T13:10:44Z
dc.date.available2018-01-12T13:10:44Z
dc.date.created2012-12-13T08:44:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-8121-489-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477251
dc.description.abstractEn rekke sykdommer kan medføre behov for mekanisk pustestøtte eller langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Brukere av LTMV varierer når det gjelder diagnoser (patofysiologi), alder og prognose. Data fra norske registre viser at barn som bruker LTMV fordeler seg på 40 ulike diagnoser, med spinal muskelatrofi (SMA) og Duchenne muskeldystrofi (DMD) som de vanligste. Hos voksne brukere av LTMV er de vanligste diagnosene stabil kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), adipositas hypoventilasjonssyndrom, amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og følgetilstander etter poliomyelitt. Indikasjoner for behandling med LTMV er i enkelte tilfeller åpenbar. En omfattende ryggmargsskade lokalisert i øvre del av nakken vil for eksempel ramme både sentralt pustesenter og hjelpemuskulatur, og døgnkontinuerlig respiratorbruk er helt nødvendig for å opprettholde åndedrettet. I andre tilfeller er det behov for understøttende ventilering der pasienten benytter ventilator deler av døgnet. De medisinske kriteriene for oppstart av LTMV er uklare, og norske registerdata viser at det er stor regional variasjon med hensyn til når og hvilke pasienter som blir anbefalt bruk av LTMV. Vi har oppsummert forskning om effekt av LTMV for pasienter med nevromuskulær sykdom, svikt i sentral respirasjonsstyring, brystvegglidelser, adipositas hypoventilasjonssyndrom og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Denne delrapporten omhandler effekt av LTMV for pasienter med nevromuskulær sykdom og for pasienter med svikt i sentral respirasjonsstyring.
dc.description.abstractEffect of long-term mechanical ventilation (LTMV) part 1 – neuromuscular disease or central respiratory failure
dc.language.isonob
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret
dc.titleEffekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 1 – nevromuskulær sykdom eller svikt i sentral respirasjonsstyring
dc.title.alternativeEffect of long-term mechanical ventilation (LTMV) part 1 – neuromuscular disease or central respiratory failure
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber118
dc.source.issue13/2012
dc.identifier.cristin972276
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record