Show simple item record

dc.contributor.authorForsetlund, Signe Louise
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabeth
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristine
dc.contributor.authorStraumann, Gyri Synnøve Hval
dc.contributor.authorUnderland, Vigdis
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvig
dc.contributor.authorHolte, Hilde H.
dc.date.accessioned2018-01-13T18:58:17Z
dc.date.available2018-01-13T18:58:17Z
dc.date.created2013-09-16T17:40:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-8121-547-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477362
dc.description.abstractFormålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere effekter av oppgavedeling blant ansatte i sykehus for seks utvalgte områder og vurdere kvaliteten av dokumentasjonen for resultatene. Vi fant store kunnskapshull for denne problemstillingen – for fire av de seks områdene fant vi ingen dokumentasjon som oppfylte våre kriterier for inklusjon. For de to resterende områdene finner vi grunnlag for å trekke følgende konklusjoner: Hva er effekten av å overføre noen oppgaver i tilknytning til endoskopi fra leger til sykepleiere? ● Det er muligens ikke store forskjeller for pasientene for utfallene smerte/ubehag, gastrointestinalesymptomer og livskvalitet. For utfallene behov for assistanse, tidsbruk, antall polypper oversett, sigmoidoskopidybde, antall biopsier, umiddelbare komplikasjoner og kostnader gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å si om det er viktige forskjeller mellom endoskopi utført av sykepleiere eller leger. Hva er effekten av å overføre noen oppgaver i pasientoppfølging i poliklinikker fra leger til sykepleiere/fysioterapeuter? ● For pasienter med bronkiektasier er det muligens ikke store forskjeller i livskvalitet eller antall sykehusinnleggelser per pasient. Det er imidlertid mulig at det kan være større kostnader forbundet med bruk av sykepleiere. For utfallene lungefunksjon, lungekapasitet, forverringer grunnet smitte og treningskapasitet gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å avgjøre om det kan være viktige forskjeller mellom å benytte spesialistsykepleiere eller leger. ● For pasienter med astma, er det muligens ikke store forskjeller i livskvalitet eller sykehusinnleggelse per pasient. For utfallene antallsymptomfriedager, lungefunksjon, antallmedisinfrie dager, maksimal luftgjennomstrømning, antall forverringer og kostnader gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å avgjøre om det kan være viktige forskjeller i oppfølging av sykepleiere eller leger. ● For pasienter med revmatoid artritt kan pasienttilfredshet være noe bedre ved oppfølging hos sykepleiere enn hos revmatologer. For utfallene generell helse, leddsmerter, utmattelse, global vurdering av sykdomsaktivitet eller sykdomsaktivitet målt med DAS 28 er det mulig at det ikke er store forskjeller mellom oppfølging hos sykepleiere eller hos revmatologer. ● For voksne med kreft bruker sykepleiere muligens mer tid på konsultasjonen og tar flere blodprøver, men muligens er det ikke store forskjeller for pasienttilfredshet om kreftpasienten følges opp hos lege eller sykepleier. For utfallene psykisk helse, depresjon, forekomst av metastaser eller totale kostnader, gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å avgjøre om det kan være viktige forskjeller mellom oppfølging hos sykepleiere eller hos leger.
dc.language.isomis
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret
dc.titleEffekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber83
dc.source.issue12
dc.identifier.cristin1049767
cristin.unitcode7502,7,2,2
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnameForebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record