Show simple item record

dc.contributor.authorSiqveland, Johan
dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristine
dc.contributor.authorHarboe, Ingrid
dc.contributor.authorLeiknes, Kari Ann
dc.date.accessioned2018-01-16T19:16:43Z
dc.date.available2018-01-16T19:16:43Z
dc.date.created2014-03-21T09:02:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-8121-853-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477860
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å vurdere måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av norske (oversatte) psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Oppdraget for denne rapporten var å finne forskning om California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) i norske populasjoner og vurdere normdata, reliabilitet og validitet. Beskrivelse av CVLT-II CVLT-II er en test som måler verbal innlæring og hukommelse. Testen er oppgaveløsende, stimulus materialet inneholder to ordlister med 16 ord og består av tre hovedskalaer og 14 delskalaer. Tidsbruk for gjennomføring er 30 - 90 minutter. Skåringen utføres elektronisk (engelskspråklig program) eller manuelt. Målgruppe for testen er unge, voksne og eldre. Testen ble utgitt på engelsk i 2000 av forfatterne Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E. og Ober, B. A. og oversatt til norsk i 2004 av Astri J. Lundervold og Kjetil Sundet. Rettighetsinnehaver er Pearson Assessment. Generelt kompetansekrav til bruk og tolkning av testen er autorisasjon som psykolog. Metode Vi utførte et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske og psykologiske databaser etter studier som anvendte CVLT-II i norske populasjoner. Søket ble utført oktober 2013. To forskere har gjennomgått identifiserte publikasjoner, vurdert relevans i henhold til inklusjonskriteriene, og ekstrahert relevante data. Resultater Vi inkluderte 10 studier. Tre studier dannet grunnlaget for den norske psykometrivurderingen. I tillegg ble den originale engelske testmanualen og den oversatte testmanualen konsulert. Syv studier rapporterte CVLT-II gjennomsnittsskårer fra norske kliniske populasjoner. Det ble ikke funnet studier med norske normdata. Ingen studier ga tilstrekkelig informasjon for vurdering av reliabilitet. Det ble funnet støtte for begrepsvaliditet og konvergent validitet. Konklusjon Det finnes et begrenset studiemateriale som underbygger de psykometriske egenskapene til den norske versjonen av CVLT-II.
dc.language.isonob
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II)
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber25
dc.source.volume2014
dc.source.issue7
dc.identifier.cristin1123708
dc.relation.projectAndre: 9516
cristin.unitcode7502,7,2,5
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnameLegemidler og helseøkonomi
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record