Show simple item record

dc.contributor.authorDahm, Kristin Thuve
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild
dc.contributor.authorStrømme, Hilde
dc.contributor.authorReinar, Liv Merete
dc.date.accessioned2018-01-19T17:57:58Z
dc.date.available2018-01-19T17:57:58Z
dc.date.created2014-12-08T11:11:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-8121-904-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478449
dc.description.abstractVi har søkt etter systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur. Vi søkte etter litteratur i relevante databaser og brukte emneord og tekstord for akupunktur kombinert med ord for infeksjon, kontaminering eller smitte. Vi fant 14 mulig relevante systematiske oversikter. De to nyeste oversiktene ble kvalitetsvurdert og kort oppsummert i dette notatet. Den ene oversikten omhandlet forekomst av smitte ved bruk av akupunktur og den andre omhandlet smittekilder for atypiske mykobakterier. Vi vurderte begge oversiktene til å være av moderat metodisk kvalitet. Vi har listet de 12 andre oversiktene. Vi fant at den hyppigst rapporterte komplikasjonen ved akupunktur er infeksjoner. De fleste infeksjonene er bakterielle forårsaket av infeksjon i huden der nålen ble satt. Ingen tilfeller av hepatitt ble rapportert i studiene som er identifisert. 96 % av tilfellene skyldtes infeksjoner med Mycobacterium abscessus. Smittekildene var feilaktig sterilisering av utstyr, urene nåler og gjenbruk av nåler. Forfatterne konkluderer med at det er viktig med klare retningslinjer om bruk av rene nåler. Selv om alvorlige tilfeller av uønskede hendelser ved akupunktur er sjeldne er akupunktur ikke risikofri. Riktig regulering av praksis kan redusere risikoen ytterligere. I tillegg til biomedisinsk kunnskap som anatomi og mikrobiologi er retningslinjer for trygg og hygienisk praksis viktig. De fleste studiene har lite informasjon om hvem som ga akupunkturbehandlingen og hvor trenet de var. Konklusjonene er i hovedsak basert på kasuistikk-serier som bare er egnet til å rapportere type og frekvensen av komplikasjoner. Prospektive studier ville vært et bedre egnet til å besvare spørsmålet om risiko for smitte.
dc.language.isomis
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.subjectAkupunktur
dc.subjectAcupuncture
dc.subjectBakterielle infeksjoner
dc.subjectBacterial Infections
dc.titleSmitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering
dc.title.alternativeDisease transmission through acupuncture
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber26
dc.identifier.cristin1182044
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record