Show simple item record

dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristine
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild
dc.contributor.authorDahm, Kristin Thuve
dc.date.accessioned2018-01-21T16:49:28Z
dc.date.available2018-01-21T16:49:28Z
dc.date.created2014-12-19T10:05:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-8121-930-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478567
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2009 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av Botilbud til mennesker med demens (1). Kunnskapssenteret ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2009 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner. Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport, og søket ble avgrenset til systematiske oversikter. Søket ble utført i november 2014 og det ble søkt i flere medisinske databaser. To personer gikk uavhengig av hverandere gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi identifiserte totalt 476 nye referanser i litteratursøket. Av disse fant vi seks mulige relevante oversiktsartikler. Fem av de seks var publisert i 2014, den siste var fra 2013. Tematisk fordelte de seg slik: •To oversikter om effekt av tiltak for bedre utendørsmiljø og bruk av hage (2, 3), •En oversikt om effekt av teknologisk støtte (4) og •Tre oversikter om effekt av tiltak for å forebygge fall og tiltak for et støttende bomiljø (5-7). Oversiktene vi fant ble ikke lest i fulltekst. Dokumentasjonen i oversiktene er ikke oppsummert eller kvalitetsvurdert av Kunnskapssenteret.
dc.language.isomis
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.titleBotilbud til mennesker med demens
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber28
dc.identifier.cristin1187542
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record