Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKornør, Hege
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild
dc.contributor.authorHøie, Bjørg
dc.date.accessioned2018-02-10T07:51:18Z
dc.date.available2018-02-10T07:51:18Z
dc.date.created2008-07-01T15:57:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-8121-173-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2483807
dc.description.abstractHensikten med dette notatet var å gi en kort oppsummering av systematiske oversikter om skadevirkninger ved elektrokonvulsiv behandling (ECT) for mennesker med stemningslidelser. Systematiske litteratursøk i fem internasjonale vitenskapelige databaser identifiserte 327 referanser etter at vi hadde slettet dubletter. Av disse var det ni systematiske oversikter som stemte med inklusjonskriteriene. Etter å ha ekskludert tre oversikter med mangelfull metodisk kvalitet og tre overlappende oversikter, satt vi igjen med tre systematiske oversikter som ble inkludert i oppsummeringen. De inkluderte oversiktene kunne ikke dokumentere langtidsskadevirkninger som økt dødelighet, nedsatt kognitiv fungering og generelle bivirkninger.
dc.language.isonob
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.subjectElectroconvulsive Therapy
dc.subjectElectroshock
dc.subject.meshMood Disorders
dc.titleSkadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber10
dc.identifier.cristin320905
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel