Show simple item record

dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresen
dc.contributor.authorBjørngaard, Johan Håkon
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesen
dc.contributor.authorGroven, Gøril
dc.contributor.authorGrut, Lisbet
dc.contributor.authorHofoss, Dag
dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperre
dc.contributor.authorRuud, Torleif
dc.date.accessioned2018-02-12T12:05:24Z
dc.date.available2018-02-12T12:05:24Z
dc.date.created2009-12-08T11:57:05Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-8121-005-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484078
dc.description.abstractDet har vært gjennomført en rekke undersøkelser av pasienterfaringer i Norge og internasjonalt, for ulike pasientgrupper og på ulike nivåer i helsetjenesten.1 I Norge har undersøkelser stort sett foregått lokalt, etter lokale initiativ og med lokale opplegg. Følgelig har det vært små muligheter til å sammenligne tilbakemeldingene fra pasientene mellom ulike institusjoner. Siden midten av nittitallet har det imidlertid pågått et forskningsarbeid for å utvikle standardiserte instrumenter for måling av pasienterfaringer ved somatiske sykehus, og metodene fra dette utviklingsarbeidet har vært benyttet i flere omganger på en rekke sykehus i Norge. I denne første delrapporten fra prosjektet er fokus på metode og spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant voksne som har mottatt et poliklinisk tilbud i det psykiske helsevernet. Vi beskriver prosessen så langt, oppsummerer hovederfaringene med poliklinikkdelen, og foreslår spørreskjema og metode for måling av pasienterfaringer. Vi gir også et forslag til et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes på tvers av pasientgrupper, og som kan benyttes i lokale brukerundersøkelser. Et slikt minimumsbatteri utgjør et nødvendig supplement til standardiserte spørreskjemaer som brukes i regionale og nasjonale undersøkelser.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestennb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret;
dc.titleMåling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMAnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Community medicine, social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.source.issue5nb_NO
dc.identifier.cristin319000
cristin.unitcode7502,7,3,1
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitcode7502,7,3,0
cristin.unitnameBrukeropplevd kvalitet
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.unitnameAvdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record