Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKornør, Hege
dc.contributor.authorBjørndal, Arild
dc.contributor.authorWelle-Strand, Gabrielle
dc.date.accessioned2018-02-14T22:45:56Z
dc.date.available2018-02-14T22:45:56Z
dc.date.created2008-03-06T13:55:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-8121-124-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484854
dc.description.abstractLegemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært et tiltak i Norge siden 1998. Tiltaket er nå landsdekkende, og det ble i forbindelse med en evaluering i 2004 avdekket store regionale praksisforskjeller. Sosial- og helsedirektoratet arbeider med å utvikle nasjonale faglige retningslinjer på området, og har i den forbindelse gitt Kunnskapssenteret i oppdrag å skaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for medikamentell behandling. Hovedproblemstillingen for denne kunnskapsoppsummeringen var å vurdere effekter av henholdsvis metadon, buprenorfin og naltrekson. Vi valgte ut studier fra to ferske rapporter fra britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), og baserte oss på de vurderinger av metodisk kvalitet som allerede var gjort. I tillegg vurderte vi i hvilken grad de sammenslåtte effektestimatene var pålitelige ved hjelp av verktøyet GRADE. Vi inkluderte fem systematiske oversikter og 17 nyere enkeltstudier fra NICErapporten om metadon- og buprenorfinbehandling, og hele NICE-rapporten om naltreksonbehandling (en systematisk oversikt og 25 enkeltstudier).
dc.description.abstractPharmacological therapies for opiate dependence
dc.language.isomis
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret
dc.titleMedikamentell behandling av opiatavhengighet
dc.title.alternativePharmacological therapies for opiate dependence
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Forebyggende medisin: 804
dc.subject.nsiVDP::Preventive medicine: 804
dc.source.pagenumber46
dc.source.issue23/2006
dc.identifier.cristin321034
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitcode7502,7,2,3
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.unitnameGlobal helse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel