Show simple item record

dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristine
dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn
dc.contributor.authorHøie, Bjørg
dc.date.accessioned2018-02-17T19:50:06Z
dc.date.available2018-02-17T19:50:06Z
dc.date.created2012-12-13T13:25:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-8121-259-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485514
dc.description.abstractVi utarbeidet en søkestrategi på bakgrunn av oppgitte kriterier for valg av studier. Deretter ble det utført et systematisk søk etter nye systematiske oversikter i relevante databaser. Søkene ga til sammen 212 treff. Av disse var én systematisk oversikt relevant for problemstillingen. Den inkluderte oversikten var forfattet av Greenfield og medarbeidere og den var publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence i 2007. Den inkluderte oversikten hadde lav metodologisk kvalitet og resultatene fra oversikten må derfor tolkes med forsiktighet. Det ser ut til at rusbehandling av kvinner i egne rusbehandlingsopplegg kan føre til redusert frafall fra behandlingsoppleggene og at det kan bedre den psykiske helsen. Materialet antyder altså at det kan være fordeler med å behandle gravide kvinner eller kvinner med små barn i egne rusbehandlingsopplegg. En nyere og enda bedre systematisk oversikt kan komme til å konkludere annerledes enn den inkluderte oversikten som vi baserer oss på.
dc.language.isonob
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.titleEr kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber29
dc.identifier.cristin972570
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record