Show simple item record

dc.contributor.authorForsetlund, Louise
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabeth
dc.contributor.authorHov, Laila
dc.contributor.authorAamland, Aase
dc.date.accessioned2019-12-13T11:36:15Z
dc.date.available2019-12-13T11:36:15Z
dc.date.created2019-12-12T09:51:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8406-033-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633175
dc.description.abstractHovedbudskap I Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten (2014-2015) foreslås det å opprette tverrfaglige team i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet mottok i denne forbindelse et forslag fra Trondheim kommune og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen ved NORCE Norwegian Research Centre AS om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om tverrfaglige team i primærhelsetjenesten. • Vi utarbeidet en kartleggingsoversikt der vi inkluderte 36 forskjellige typer oversikter over kvantitative og kvalitative studier, seks oversikter over måleverktøy, ti primær-studier og fire artikler med diskusjon av terminologi. • Populasjonsutvalget i de kvantitative studiene vi inkluderte var voksne med en eller flere kroniske tilstander eller som var alvorlig syke. Populasjonsutvalget i de kvalitative studiene var hovedsakelig helsepersonell som jobbet i team. • Forskningsstudiene undersøkte flere slags tiltak som kunne styrke teamarbeid, slik som etterutdanningstiltak, praksisbaserte tiltak og organisatoriske forbedringstiltak, samt effekter av tverrfaglige team. Mange var også opptatt av å identifisere påvirkningsfaktorer og prosesser i teamsamarbeid på bakgrunn av helsepersonells erfaringer. Andre var opptatt av begrepsbruk og noen av hvordan ulike begreper hadde blitt målt.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/publ/2019/tverrfaglige-team-i-primarhelsetjenesten/
dc.subject.meshPatient Care Team
dc.subject.meshCommunity Health Services
dc.subject.meshPrimary Health Care
dc.subject.meshHealth Personnel
dc.subject.meshPublic Health
dc.subject.meshEducation, Continuing
dc.subject.meshSystematic Review
dc.titleTverrfaglige team i primærhelsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt
dc.title.alternativeInterdisciplinary teams in primary care: a systematic scoping review
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber82
dc.identifier.cristin1759778
cristin.unitcode7502,9,1,0
cristin.unitnameAvdeling for vurdering av tiltak
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record