Show simple item record

dc.contributor.authorNøkleby, Heid
dc.contributor.authorJohansen, Trine Bjerke
dc.contributor.authorJardim, Patricia Sofia Jacobsen
dc.contributor.authorMuller, Ashley Elizabeth
dc.date.accessioned2020-11-18T14:46:42Z
dc.date.available2020-11-18T14:46:42Z
dc.date.created2020-11-16T13:10:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-134-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2688534
dc.description.abstractHovedbudskap: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket en rask oppdatering av rapporten «Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak» av Skogen og Torvik fra 2013. Forskningsspørsmålene var 1) forekomst av atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer hos barn og unge, 2) antall i behandling i Norge, 3) vurdering av overensstemmelse av anslått forekomst og antall i behandling. Vi gjennomførte en hurtigoversikt, dvs. en systematisk oversikt utført på kortere tid og med forenklede steg. Vi utførte et litteratursøk og vurderte 3815 referanser. Av disse vurderte vi 227 relevante fulltekster hvorav vi inkluderte 29 nordiske studier av forekomst av atferdsforstyrrelser og atferdsproblemer. Vi kvalitetsvurderte ikke studiene. Vi innhentet informasjon om antall barn og unge i behandling fra åtte ulike tjenesteytere og tiltak. Hovedfunnene var: 6 studier målte diagnostiserte atferdsforstyrrelser på bakgrunn av befolknings- eller registerstudier 11 studier målte diagnostiserte atferdsforstyrrelser sammenslått med lignende diagnosekategorier, alle hentet fra pasientregistre 9 studier målte ikke-diagnostiserte atferdsproblemer i befolkningsstudier 5 studier målte endringer i ikke-diagnostiserte atferdsproblemer over tid gjennom siste 10-20 år Sammenlignet med 2012 var det i 2019 en økning i antallet som fikk behandling fra Funksjonell familieterapi, PMTO og Treatment Foster Care Oregon, mens BUP, barnevernsinstitusjon, MST og De Utrolige Årene lå på samme nivå. Det var ikke mulig å vurdere overenstemmelseno
dc.description.abstractKey messages: The Division of Health Services in the Norwegian Institute of Public Health was commissioned by the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs to update a 2013 report on the prevalence and treatment of conduct disorders. The main research questions were: 1) what is the prevalence of conduct disorders among youth; 2) how many are receiving treatment in Norway; and 3) are youth who need treatment currently receiving it? We conducted a rapid systematic review: a review conducted within a short timeframe and with simplified steps. The literature search identified 3,815 publications, of which 227 were read in full. Ultimately, we included 29 Nordic studies of prevalence and treatment. We did not assess studies’ methodological quality. We extracted data on treatment utilization from eight provider sources. The main results were: • 5 studies measured diagnosed conduct disorders using population or registry studies • 10 studies measured diagnosed conduct problems intandem with other diagnostic categories, all from patient registry studies • 9 studies measured non-diagnosed conduct problems in population studies • 5 studies measured changes over time in non-diagnosed conduct problems during the past 10-20 years • Between 2012 and 2019, more children and youth received Functional Family Therapy, PMTO, and Treatment Foster Care Oregon. There was no increase in utilization of outpatient mental health services, child welfare institutions, MST, or The Incredible Years • It was not possible to assess whether youth in need of behavioral treatment are receiving iten
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/forekomst-og-behandling-av-atferdsforstyrrelser-rapport-2020.pdf
dc.titleForekomst og behandling av atferdsforstyrrelser: en hurtigoversikt
dc.title.alternativePrevalence and treatment of conduct disorders: a rapid review
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber51
dc.identifier.cristin1848336
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record