Show simple item record

dc.contributor.authorOhm, Ingrid Kristine
dc.contributor.authorNæss, Gunn Eva
dc.contributor.authorFretheim, Atle
dc.contributor.authorLerner, Martin
dc.date.accessioned2020-11-18T14:47:57Z
dc.date.available2020-11-18T14:47:57Z
dc.date.created2020-11-16T12:36:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-131-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2688536
dc.description.abstractHovedbudskap: Diabetisk retinopati er en mikrovaskulær komplikasjon av diabetes mellitus som skyldes vedvarende forhøyet blodsukker som forårsaker skade på blodårer og nerver i netthinnen. Uten behandling vil diabetisk retinopati kunne føre til blindhet. Selv om jevnlig screening er vist å kunne redusere insidens av synstap som følge av diabetisk retinopati, er det for få som regelmessig blir undersøkt for diabetisk retinopati. Vi har kartlagt metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati. Kartleggingen viste at: Deltakelse i screening kan økes ved hjelp av ulike ntervensjoner, for eksempel ved innkallelse/påminnelser, og telemedisinske metoder uten pupilledilatasjon. Faktorer som kan påvirke screeningdeltakelse er blant annet tilgjengelighet, kunnskap, alder, symptomer, og utdanning. Tiltak som adresserer disse faktorene kan dermed bidra til å øke deltakelsen. Det finnes nyere kliniske studier som undersøker effekt av ulike metoder med hensyn på screeningdeltakelsen, blant annet åminnelser/innkalling, telemedisinske metoder, samt insentiver. Vi har funnet få pågående, kliniske studier og systematiske oversikter som undersøker dette utfallsmåletno
dc.description.abstractKey messages: Diabetic retinopathy is a microvascular complication of diabetes mellitus, caused by persistent high blood sugar levels that damage blood vessels and nerves in the retina. Without treatment, diabetic retinopathy could ultimately lead to blindness. Even though regular screening has been shown to reduce the incidence of vision loss as a result of diabetic retinopathy, too few people with diabetes are routinely being screened. • Participation in screening for diabetic retinopathy can be increased through different interventions, including reminders and strategies using elemedicine screening without mydriatic dilatation. • Factors that can affect screening participation include availability, knowledge, age, symptoms, and education. Actions that address these factors can thus help to increase screening participation. • There are more recent clinical studies that investigate the effect of different methods with regards to screening participation, including reminders, telemedicine methods, and incentives. • We have found few ongoing, clinical studies and systematic reviews that investigate this outcome.en
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/kartlegging-av-metoder-for-a-oke-screeningdeltakelse-ved-diabetisk-retinopati-rapport-2020.pdf
dc.titleKartlegging av metoder for å øke screeningdeltakelse ved diabetisk retinopati
dc.title.alternativeMapping of methods to increase participation in diabetic retinopathy screening
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber37
dc.identifier.cristin1848310
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record