Show simple item record

dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperre
dc.contributor.authorHansen, Tonya Moen
dc.contributor.authorTomic, Oliver
dc.contributor.authorLindahl, Anne Karin
dc.date.accessioned2020-12-03T10:21:51Z
dc.date.available2020-12-03T10:21:51Z
dc.date.created2017-11-21T11:57:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-8082-883-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2711647
dc.description.abstract«Health at a Glance» er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapportene gir et oversiktsbilde over befolkningens helsetilstand og helsetjeneste ved hjelp av ulike indikatorer for samtlige OECD-land. I denne rapporten presenteres resultatene for den norske helsetjenesten. OECD-rapporten fra 2017 inneholder sammenliknbare data fra 35 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2015 og 2016. Formålet med rapporten er å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for et bredere publikum og bidra til debatt om kvalitet og ressurser i helsetjenesten. OECD-landene varierer med hensyn til befolkningssammensetning, finansiering og organisering av helsetjenester, samt at de har ulike måter å registrere og rapportere data på. Derfor har vi lagt vekt på å formidle informasjon om datakvalitet og sammenliknbarhet. Årets rapport bekrefter hovedinntrykk fra tidligere rapporter: Helsetilstanden i Norge er god, det er høy forventet levealder, god helse og lav dødelighet etter hjerteinfarkt og slag. Helsevaner er generelt sett gode, sammenlignet med gjennomsnittet i OECD-landene har vi lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av frukt. Norske, svenske og danske leger er blant de som foreskriver minst bredspektret antibiotika, og bidrar til å redusere framveksten av antibiotikaresistente bakterier. Samtidig er forekomst av kreft høy. For flere kreftformer, som akutt leukemi hos barn eller brystkreft, er Norge blant de landene som har lavest dødelighet. Samtidig er dødeligheten for tarmkreft høyere enn i de fleste OECD-landene. Pasienter med alvorlige psykiatriske diagnoser har også flere ganger høyere dødelighet enn resten av befolkningen, også sammenlignet med tilsvarende pasienter i andre OECD-land. Helseutgiftene i Norge er høye. Norge er også landet med høyest andel av helseutgifter til pleie og omsorg, tett fulgt av de andre nordiske landene. Samtidig er det færre sengeplasser innen eldreomsorg enn de andre nordiske landene og gjennomsnittet i OECD. Norge er også blant de land som har høyes andel leger og sykepleiere. Forbruk av tjenester i primærhelsetjenesten er høyt når man ser på legebesøk, befolkningen konsulterer lege oftere enn befolkningen i andre land. Samtidig er flere pasienter i Norge mindre fornøyd med kommunikasjon med lege. Norge er blant de OECD-land som har høyest antall leger og sykepleiere i befolkningen. Høyt antall leger kan være en av årsakene til at legene har færre konsultasjoner enn i andre land, samtidig kan det være organisering av tjenesten og at fastlegers i Norge gjør flere oppgaver som løses av annet helsepersonell i andre land.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/helse-i-norge-2017-v2.pdf
dc.titleHelse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber44
dc.identifier.cristin1516593
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record