Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Rigmor
dc.contributor.authorJohansen, Trine Bjerke
dc.contributor.authorJacobsen Jardim, Patricia Sofia
dc.contributor.authorForsetlund, Louise
dc.contributor.authorNguyen, Hong Lien
dc.date.accessioned2020-12-11T10:30:41Z
dc.date.available2020-12-11T10:30:41Z
dc.date.created2020-12-10T12:19:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-065-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2717105
dc.description.abstractHovedbudskap Atferdsvansker, også kalt atferdsproblemer, hos barn og unge er vanskelig for det enkelte barn, familien og samfunnet for øvrig. Vi undersøkte virkningene av ulike tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger. Vi utførte en kunnskapsoppsummering over åtte systematiske oversikter. De ga resultater for 74 ulike tiltak for omtrent 50 000 barn og unge under 18 år. Resultatene viser at det er sannsynlig at: • psykososiale tiltak som involverer foreldre gir en reduksjon i atferdsvansker hos barn • psykososiale multisystemiske tiltak (dvs. at innsatsene rettes mot flere sosiale systemer, f.eks. foreldre og barn) gir en reduksjon i atferdsvansker hos tenåringer • funksjonell familieterapi gir en reduksjon i atferdsvansker hos unge som har atferdsvansker og rusmisbruk • foreldreveiledning gir en reduksjon i atferdsvansker hos barn • familiebaserte tiltak gir en reduksjon i antisosial atferd, slik som lovbrudd, hos unge som har begått alvorlige lovbrudd Også andre tiltak virker lovende, slik som funksjonell familieterapi når det gjelder forbygging av nye lovovertredelser hos unge. Men vi er noe usikre på virkningene av disse tiltakene. For praksisfeltet og beslutningstakere er det viktig å merke seg den vedvarende positive virkningen av familiebaserte tiltak. Det gjelder særlig foreldreveiledning, slik at de gjennom å gjøre endringer i egen oppdragerpraksis kan veilede barna til endringer i atferd.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.subject.meshAdolescent
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshMinors
dc.subject.meshYoung Adult
dc.subject.meshConduct Disorder
dc.subject.meshProblem Behavior
dc.subject.meshCriminal Behavior
dc.titleTiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger: en oversikt over systematiske oversikter
dc.title.alternativeInterventions for children and youth with behavioral problems or criminal behavior: an overview of reviews
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber113
dc.identifier.cristin1858257
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel