Show simple item record

dc.contributor.authorHimmels, Jan Peter William
dc.contributor.authorDenison, Eva Marie-Louise
dc.contributor.authorHval, Gyri
dc.date.accessioned2020-12-15T15:43:43Z
dc.date.available2020-12-15T15:43:43Z
dc.date.created2020-12-11T16:17:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-118-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719687
dc.description.abstractInnledning Koronararteriesykdom er fortsatt en av de vanligste hjerte- og karsykdommene. Den underliggende prosessen er arteriosklerose, noe som fører til fortykning, herding og tap av elastisitet i arterieveggene. I koronararteriene fører prosessen til en gradvis restriksjon av blodstrøm til hjertet. Årsaken er sammensatt, og inkluderer røyking, dårlig kosthold, høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og genetiske faktorer. Forebyggende tiltak, livsstilsendringer og medisinsk behandling kan redusere forekomst, sykelighet og dødelighet av koronararteriesykdom. I alvorlige tilfeller kan invasive inngrep bli nødvendig for å takle uttalte symptomer. Minimalt invasive prosedyrer som perkutan koronar intervensjon har blitt standard tilnærminger for diagnostikk og behandling. Fremskritt med minimale invasive inngrep og verktøy kan gi muligheter for bedre resultater. Intrakoronar litotripsi er en av de nye metodene. Klinisk har intrakoronar litotripsi overbevist flere intervensjonelle kardiologer, og brukes allerede av noen institusjoner i Norge. En systematisk oversikt av Khan et al. 2019 har gjennomgått de få tilgjengelige publikasjoner om litotripsi ved vaskulær forkalkning både i perifere kar og koronarkar som var publisert frem til juli 2018. Khan et al. inkluderte alle studietyper, også studier uten kontrollgruppe og begrenset seg ikke til kun koronararterier. Bestillerforum besluttet i møte 16.12.19 å be Folkehelseinstituttet gjennomføre en forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom. Metode Vi fulgte metodikken som er beskrevet i prosjektplanen publisert på vår nettside. En bibliotekar gjennomførte et systematisk litteratursøk 20.03.2020 i følgende databaser: Medline, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), for planlagte og pågående studier i clinicaltrials.gov og WHO ICTRP. Vi vurderte publikasjoner uten språkbegrensning. To personer screenet uavhengige av hverandre titler og sammendrag for å identifisere mulige relevante artikler. Vi evaluerte relevansen til utvalgte publikasjoner basert på inklusjonskriteriene våre: kontrollerte studier med pasienter med avansert koronararteriesykdom, som sammenlignet intrakoronar litotripsi med andre konvensjonelle metoder som ballongangioplastikk, stentimplantasjon, rotasjons- eller laseratherektomi. Resultat Av de 699 identifiserte studiene i litteratursøket, fant vi ingen som oppfylte inklusjonskriteriene. Vi fant ingen studier som belyste effekt og sikkerhet ved metoden intrakoronar litotripsi ved koronararteriesykdom. Diskusjon Den systematiske oversikten av Khan et al. 2019, som er grunnlaget for denne oppdaterte gjennomgangen, har gjennomgått publikasjoner om litotripsi for alle typer/lokalisasjoner av vaskulær forkalkning som er publisert frem til juli 2018. Khan et al. konkluderte med at flere studier er nødvendig for å fremvise effekten av litotripsi ved vaskulære forkalkninger. Vår oppdaterte gjennomgang identifiserte ingen nyere studier og dermed er det fortsatt behov for ytterlige studier for å påvise sikkerhet og effekt ved intrakoronar litotripsi. Konklusjon Det mangler publiserte studier om effekt og sikkerhet ved intrakoronar litotripsi til behandling av pasienter med koronararteriesykdom. Derfor vet vi ikke om intrakoronar litotripsi er mer effektiv enn andre tilgjengelige behandlingsmetoder. En randomisert studie er nødvendig for å avklare sikkerhet og effekt av metoden.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet
dc.subject.meshIntracoronary lithotripsy
dc.subject.meshLithoplasty
dc.subject.meshCoronary intervention
dc.titleIntrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom: en metodevurdering
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber27
dc.identifier.cristin1858857
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record