Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNøkleby, Heid
dc.contributor.authorMuller, Ashley Elizabeth
dc.contributor.authorGiske, Liv
dc.date.accessioned2020-12-31T15:20:59Z
dc.date.available2020-12-31T15:20:59Z
dc.date.created2020-12-30T13:45:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-124-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721157
dc.description.abstractHovedbudskap Barn og ungdom under offentlig omsorg, dvs. i barnevernsinstitusjon eller fosterhjem, har som andre barn og unge rett til vern om sin personlige integritet og rett til beskyttelse og omsorg. Bufdir ønsket en oversikt over forskning som har undersøkt grensesetting og bruk av tvang samt grenseflatene mellom grensesetting og tvang, overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. Dette inkluderte underspørsmål om forekomst, typer tvang, forståelse av tvang og grensesetting, konsekvenser, forebygging og erfaringer med tvang og grensesetting. Vi gjennomførte en systematisk kartleggingsoversikt, dvs. en presentasjon av studiene sortert etter forskningsspørsmål. Vi inkluderte 12 studier: én oversikt og 11 kvalitative og kvantitative primærstudier. Vi kvalitetsvurderte studiene. Det var seks studier fra Norge, to fra Sverige, to fra Nederland, én fra Danmark og én fra Belgia. Utvalgene omfattet barn og ungdom i institusjon og fosterhjem, ansatte og ledere i barnevernsinstitusjoner, fosterforeldre og tilsynsansatte. Kun to studier omhandlet fosterhjem. • Forekomst av tvang: to studier gav få relevante data • Typer tvang: tre norske kvalitative studier beskriver ulike typer tvang og situasjonene rundt disse • Forståelse av tvang og grensetting: en nederlandsk systematisk kartleggingsoversikt, tre norske og to svenske kvalitative studier belyser oppfatning av tvang og til dels grensesetting fra ulike perspektiver • Konsekvenser av tvang: fem kvalitative studier (fire norske) belyser i hovedsak negative følger mht. bl.a. trygghet og relasjoner. Å være vitne til tvang beskrives • Forebygging av tvang: seks studier undersøker ulike sider ved forebygging av tvang (én evalueringsstudie) Tilsyn/kontroll: fire norske studier undersøker kjennskap til rettigheter og tilsynets funksjoner
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/bruk-av-tvang-og-grensesetting-i-barnevernsinstitusjoner-og-fosterhjem-rapport-2020.pdf
dc.subject.meshAdolescent
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshChild Protective Services
dc.subject.meshYoung Adult
dc.subject.meshCustodial Care
dc.subject.meshFoster Home Care
dc.subject.meshResidential Care
dc.subject.meshCoercion
dc.subject.meshPersuasive Communication
dc.subject.meshPower (Psychology)
dc.subject.meshRestraint, Physical
dc.subject.meshBelgium
dc.subject.meshNetherlands
dc.subject.meshScandinavian and Nordic Countries
dc.subject.meshSystematic Review
dc.titleBruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt
dc.title.alternativeThe use of force and setting limits for children and youth in residential child care and foster care: a systematic scoping review
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber104
dc.identifier.cristin1864092
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel