Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Thomas Sevenius
dc.contributor.authorJohansen, Rune
dc.contributor.authorAarø, Leif Edvard
dc.contributor.authorKjøllesdal, Marte Karoline Råberg
dc.contributor.authorIndseth, Thor
dc.date.accessioned2021-03-26T12:34:44Z
dc.date.available2021-03-26T12:34:44Z
dc.date.created2021-03-24T07:49:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8406-180-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735748
dc.description.abstractInnledning Innvandrere i Norge har, sammenliknet med resten av befolkningen, vært særlig hardt rammet av pandemien og er betydelig overrepresentert både i form av påvist smitte og antall innleggelser. Informasjon om smittevernadferd og holdninger til tiltak og koronavaksine i disse gruppene er derfor viktig for å kunne målrette effektive tiltak. Metode Opplysninger fra fire utvalgsundersøkelser, perioden september 2020-februar 2021 er grunnlag for analysene. Undersøkelsene er nettbaserte og gjennomført på norsk. Utvalg er trukket fra folkeregisteret og kontaktinformasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret. Resultat Holdninger til koronavaksine varierer mellom landgrupper. Personer født Øst-Europa, Vest-Asia og Afrika har til dels betydelig lavere vaksinevillighet en øvrige landgrupper og personer født i Norge med norske foreldre. Forskjellene kan i liten grad forklares med for eksempel botid, utdannelse, kontakt med nordmenn, m.m. Det er en betydelig økning i vaksinevillighet etter at vaksinasjonen har startet. Smittevernatferd er like god eller bedre i de ulike landgrupper sett opp mot majoritetsbefolkningen. Diskusjon Vi regner med at utvalget ikke er representativt for innvandrerbefolkningene som helhet. Deltakelse krever både relativt gode norskkunnskaper og pålogging med Bank -ID. I den grad estimatene er skjeve, antar vi at skjevheten heller mot en underestimer av forskjeller mellom ulike landgrupper og majoritetsbefolkningen. Mål på koronahygiene og sosial distansering viser at de ulike landgrupper i like stor, eller større grad, enn majoritetsbefolkningen, tar pandemien på alvor. At de som vegrer seg for koronavaksine stort sett ellers følger råd om vaksinering viser at skepsisen mot koronavaksine sannsynligvis er en skepsis mot en helt ny vaksine med begrenset erfaringsgrunnlag. Konklusjon Myndigheter/helsetjenester med ansvar for vaksinasjon bør være oppmerksom på at det kan være reelle forskjeller i holdninger til koronavaksine basert på landbakgrunn. Årsaker til disse forskjellene er ikke forklart, og i den grad man ønsker å påvirke ulike deler av befolkningen med tanke på å øke vaksineopptaket, bør videre undersøkelser gjøres.no
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet ved Kunnskapsprogrammet for covid-19, Område for psykisk og fysisk helse, Område for helsetjenester, Område for smittevern
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/holdninger-til-vaksine-og-etterlevelse-av-rad-om-sosial-distansering-og-hygiene-blant-innvandrere-i-forbindelse-med-koronapandemien-rapport-2021.pdf
dc.subject.meshCOVID-19en
dc.subject.meshN95 Respiratorsen
dc.subject.meshMasksen
dc.subject.meshEmigrants and Immigrantsen
dc.subject.meshHand Hygieneen
dc.subject.meshPhysical Distancingen
dc.subject.meshVaccinesen
dc.subject.meshAttitudeen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshMaskerno
dc.subject.meshMunnbindno
dc.subject.meshRespiratorno
dc.subject.meshFysisk begrensningno
dc.subject.meshHåndhygieneno
dc.subject.meshInnvandrereno
dc.subject.meshImmigranterno
dc.subject.meshHoldningno
dc.subject.meshNorgeno
dc.subject.meshVaksinasjonno
dc.titleHoldninger til vaksine, og etterlevelse av råd om sosial distansering og hygiene blant innvandrere i forbindelse med koronapandemiennob
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber25
dc.identifier.cristin1900454
dc.subject.keywordKoronapandemienno
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record