• Evaluering av ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003 

      Holth, Per; Bye, Elin Kristin (Research report, 2004)
      I rapporten presenteres en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen. Prosjektet varte fra 2000 til 2003 og var basert på erfaringer fra andre land, bl.a. New Zealand, USA, Canada og Sverige, hvor restaurantbransjen ...