Show simple item record

dc.contributor.authorFalck, Sturla
dc.date.accessioned2014-11-11T12:30:01Z
dc.date.accessioned2015-01-09T15:33:50Z
dc.date.available2014-11-11T12:30:01Z
dc.date.available2015-01-09T15:33:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 60 p. SIRUS, 2014
dc.identifier.isbn978-82-7171-418-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273910
dc.description.abstractI 2006 ble prøveprosjektet Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) satt i gang i Oslo og Bergen. ND er en alternativ strafferettslig reaksjon for relativt tunge narkotikamisbrukere som var gjengangere i strafferettsapparatet. Den dømte slapp å sone i fengsel, men betingelsen var at den tiltalte ble i narkotikaprogrammet i prøvetiden. Tingretten i de to byene kunne som alternativt til ubetinget fengselsstraff gjøre straffen betinget med minst to års prøvetid. Droppet den dømte ut av ND pga. regelbrudd eller annet, risikerte vedkommende å måtte sone straffen i fengsel. Formålet med ND var å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. Modellen til ND var hentet fra Drug Court i Irland, Skottland og USA. Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) fikk i oppgave å foreta prosessevaluering av ND (Johnsen & Svendsen, 2007), mens SIRUS fikk ansvar å foreta en resultatevaluering. Resultatevalueringen omfatter 115 av de første som ble dømt til ND. De 115 ble intervjuet etter inntak (tid én kalles T1) og med oppfølging av 106 (92 %) etter ett år (T2) og 96 (83 %) etter to år (T3). Intervjuene kartla: rusmiddelmisbruk, kriminalitet, fysiske- og psykiske vansker og sosiale forhold av betydning for integrering.
dc.language.isonor
dc.titleNarkotikaprogram med domstolskontroll - en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene
dc.typeResearch report
dc.date.updated2014-11-11T12:30:03Z
dc.identifier.cristin1171948


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record