Show simple item record

dc.contributor.authorAlver, Øyvind Omholt
dc.date.accessioned2015-01-29T13:18:44Z
dc.date.accessioned2015-02-11T18:55:16Z
dc.date.available2015-01-29T13:18:44Z
dc.date.available2015-02-11T18:55:16Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 66 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2004
dc.identifier.isbn82-7171-262-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275905
dc.description-
dc.description.abstractMålet med arbeidet som presenteres i denne rapporten, har vært å gi oppdaterte estimater på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge. Det har vært lagt mye arbeid i datainnsamling og -bearbeiding for å gi pålitelige resultater. Datamaterialet består av månedlige oppgaver for omsetning av og pris på alkohol solgt i butikk/ Vinmonopol i tidsrommet 1996 til 2004. Dette innebærer at alkohol solgt ved skjenkesteder er søkt fjernet fra datamaterialet. Datamaterialet omfatter kun registrert omsetning av alkohol, slik at konsum av alkohol fra hjemmeproduksjon, grensehandel, taxfrihandel og smugling ikke er inkludert. Prisvariablene er påvirket av at prisene ved Vinmonopolet justeres fire ganger i året og stort sett årlige avgiftsøkninger ved nyttår. For inntekt er det brukt data over samlet konsumutgift i husholdningene, som en tilnærming, ettersom det er vanskelig å finne gode inntektsdata. Kvartalsdata over inntekt er omgjort til månedsdata. I stedet for inntektselastisiteter vil de i denne rapporten kalles utgiftselastisiteter. Modellen som er analysert forklarer månedlige endringer i salg a
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/sirusrap.4.04doc.prn.pdf
dc.titleOm pris og etterspørsel etter alkohol i Norge
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:18:44Z
dc.identifier.cristin1062409


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record