Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvensen, Line Holtet
dc.contributor.authorEspeland, Anna Lien
dc.contributor.authorAshtiani, Vida Hamidi
dc.contributor.authorRisstad, Hilde
dc.contributor.authorElvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter
dc.date.accessioned2021-06-18T06:12:54Z
dc.date.available2021-06-18T06:12:54Z
dc.date.created2021-06-17T08:23:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8406-179-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760038
dc.description.abstractHovedbudskap: Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om hysterektomi (kirurgisk fjerning av livmor) ved kraftige menstruasjonsblødninger. Dette er en pilot i et prosjekt innen revurdering som ledes av Helse Midt-Norge RHF. Vi har hentet ut resultater for effekt og sikkerhet og vurderinger av tillit til resultatene for effekt fra en rapport av The National Institute of Health and Care Excellence, og utført en kostnadsanalyse. Resultatene må ses i sammenheng med andre faktorer som påvirker valg av behandling, og at vanlig praksis bør være å forsøke mindre invasive alternativer først. Kunnskapsgrunnlaget (lav til svært lav tillit til effektestimatene) viste at for kvinner med muskelknuter i livmor var det liten eller ingen forskjell mellom hysterektomi og embolisering av livmorarterier i helserelatert livskvalitet og pasienttilfredshet Kunnskapsgrunnlaget (tillit til effektestimater ikke vurdert) viste at for kvinner uten identifisert patologi ga hysterektomi samme eller bedre helserelatert livskvalitet og pasienttilfredshet sammenlignet med hormonspiral, og første- og andregenerasjons reseksjon/ablasjon Hysterektomi kan gi mer alvorlige komplikasjoner enn alternativene, men små randomiserte kontrollerte studier er lite egnet for å vurdere komplikasjoner Hysterektomi og embolisering av livmorarterie er de mest kostbare behandlingsmetodene, hovedsakelig på grunn av innleggelse. De koster omtrent 72 000 og 91 000 kroner. Endometriereseksjon/-ablasjon og transcervikal myomreseksjon koster cirka 25 000 og 27 000 kroner. Hormonspiral er svært lite kostbart og den brukes allerede vanligvis som førstevalg. Ved de andre metodene enn hysterektomi er det en risiko for behov for ny behandling ved utilfredsstillende virkning
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/hysterektomi-ved-kraftige-menstruasjonsblodninger-rapport-2021.pdf
dc.subject.meshMenorrhagiaeng
dc.subject.meshHysterectomyeng
dc.subject.meshTechnology Assessment, Biomedicaleng
dc.subject.meshCost and Cost Analysiseng
dc.titleHysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger: forenklet metodevurdering
dc.title.alternativeHysterectomy for heavy menstrual bleeding: rapid health technology assessment
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber83
dc.identifier.cristin1916284
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel