Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkretting, Astrid
dc.contributor.authorStorvoll, Elisabet
dc.contributor.authorRise, Jostein
dc.contributor.authorLauritzen, Grete Ostling
dc.contributor.authorSnertingdal, Mette Irmgard
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen Johanna
dc.contributor.authorSkjælaaen, Øystein
dc.contributor.authorØsthus, Ståle
dc.contributor.authorBye, Elin Kristin
dc.contributor.authorRossow, Ingeborg
dc.contributor.authorBretteville-Jensen, Anne Line
dc.contributor.authorHordvin, Odd
dc.contributor.authorOlsen, Hilgunn
dc.date.accessioned2015-01-30T14:03:32Z
dc.date.accessioned2015-02-11T19:42:14Z
dc.date.available2015-01-30T14:03:32Z
dc.date.available2015-02-11T19:42:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 195 p. SIRUS, 2011
dc.identifier.isbn978-82-7171-367-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276010
dc.description-
dc.description.abstractUnderlagsmateriale til ny stortingsmelding I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken, fikk SIRUS i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å bidra med en oppsummering og analyse av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk på rusmiddelfeltet. Grunnlagsmaterialet som er oversendt departementet er samlet i SIRUS-rapport nr 3/2011: Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet - Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken. Bred dekning av problemstillinger Rapporten består av tre deler. Del 1 omhandler ulike problemstillinger som gjelder så vel alkohol som narkotika. Eksempelvis gis det gjennomgang av utviklingen når det gjelder tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Videre drøftes begrepsbruken på rusmiddelfeltet, hva som er avhengighet, ulike sider ved skadereduksjon, ulike skader og problemer ved rusmiddelbruk, hva som gjøres når det gjelder barn som pårørende av rusmiddelmisbrukere og kartleggingsverktøy for rusmiddelmisbrukere i behandling. Det gis også en drøfting av utfordringene knyttet til økte krav om at behandling for rusmiddelmisbruk skal være evidensbasert og problemene med å beregne samfunnsøkonomiske kostnader av rusmiddelbruk. Alkohol- og narkotikapolitikk Del 2 omhandler alkoholpolitikk og utvikling i konsum og alkoholrelaterte skader. Når det gjelder alkoholpolitikk, gis det en kort gjennomgang av utviklingen i norsk og internasjonal alkoholpolitikk og virkemidlene i den statlige og kommunale styringen av den norske alkoholpolitikken. Det gis videre en oversikt over utviklingen i alkoholforbruket i Norge og alkoholrelaterte skader og problemer. Del 3 ser på utviklingen når det gjelder bruk og misbruk av narkotika og narkotikarelaterte skader. Videre gis det en drøfting av narkotikasituasjonen i Norge sett i et europeisk perspektiv og det stilles spørsmål om hvorvidt Norge beveger seg i retning av en mindre restriktiv narkotikapolitikk enn hva som var tilfeller på 1990-tallet. Det gis også en oversikt over utviklingen når det gjelder bruk av vanedannende legemidler.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Automatisk_opprettede_filer/sirusrap.3.11.pdf
dc.titleUtviklingstrekk på rusmiddelfeltet : Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-30T14:03:32Z
dc.identifier.cristin908161


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel