Show simple item record

dc.contributor.authorBuvik, Kristin
dc.contributor.authorBaklien , Bergljot
dc.date.accessioned2015-01-30T14:10:40Z
dc.date.accessioned2015-02-11T20:26:53Z
dc.date.available2015-01-30T14:10:40Z
dc.date.available2015-02-11T20:26:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 87 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012
dc.identifier.isbn978–82–7171–376–8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276098
dc.description-
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av overskjenking på utesteder i utvalgte deler av Oslo sentrum. Den viktigste datakilden er testkjøp, som innebærer at skuespillere spiller beruset mens de bestiller øl på serveringssteder. Hensikten er å skape en situasjon som etter alkoholloven skal føre til serveringsnekt Til sammen er det utført 89 testkjøp fordelt på 39 ulike serveringssteder i to områder i Oslo sentrum. Det var langt mellom serveringsstedene som nektet en gjest som viste flere tegn på åpenbar påvirkning. 83 av kjøpsforsøkene (93 %) resulterte i at testkjøperen fikk servering – det vil si at bare seks kjøpsforsøk (7 %) endte med serveringsnekt. Det kan være flere forklaringer på den høye andelen servering. Kanskje mangler noen bartendere tilstrekkelig kunnskap om alkoholloven og om hvordan de skal håndtere en beruset gjest. Arbeidsforholdene er ikke alltid tilrettelagt for å sikre bartendere gode vurderingsmuligheter, og i en stresset situasjon er det kanskje lettere å servere gjesten en øl enn å ta konfrontasjonen som eventuelt vil oppstå ved avvisning av gjesten. Iblant kan kanskje økonomiske motiver påvirke serveringsutfallet – en serveringsnekt kan føre til mindre inntjening og tap av tips. Det kan også se ut som om det er en ansvarsfraskrivelse fra bartendere til ordensvakter, ved at ansvaret for kontroll av gjestenes beruselsesnivå tillegges vaktene. Det kan også være slik at motivasjonen for å følge alkoholloven er liten, ettersom det er små sjanser for å bli tatt. Forklaringen på den høye andelen overskjenking finner vi trolig først og fremst i drikkekulturen, der det eksisterer en kollektiv aksept av beruselse på utestedene. Så lenge gjester, bartendere og bevillingshavere, og kanskje også kontrollører og de som sanksjonerer, er preget av den samme aksepterende alkoholkulturen, vil det være vanskelig å få til en endring.
dc.description.abstractWhat happens when a customer who is drunk wants to order beer in a bar. Does the bartender serve her or not? How do bartenders react to customers’ behaviour? This report presents the results of an investigation of serving alcohol to inebriated customers in places that serve alcohol in selected areas of the centre of Oslo. The main source of data is from test buying, which involves actors pretending to be drunk and ordering beer from the bar. The aim is to create a situation in which, according to the Alcohol Act, the bartender should refuse to serve the customer. After each attempt to buy alcohol, the test buyer fills out a form in which he or she registers the result of the attempt to be served, and other information that may be of importance: the level of music, the amount of lighting, the level of inebriation of other customers, how crowded the place is, whether there was a queue at the door and at the bar, whether the place had security guards, the general amount of order, and the bartender’s gender and approximate age. Altogether, 89 test attempts to buy alcohol were made in 39 places in two areas in the centre of Oslo. They were carried out on two Fridays and two Saturdays at the end of October 2011 between 23:30 and 03:00. In order to obtain more information about the interaction between the bartender and the customer, the test buyers were interviewed after their attempts to buy alcohol. In addition, the test buyers and the situations in the bars were observed. There were few bars in which customers who showed most of the signs of obvious inebriation were refused to be served. Again and again both the observers and the test buyers were surprised that beer was placed on the counter. Eighty-three attempts to buy alcohol (93 %) were successful, and only six attempts (7 %) were refused. There were more refusals in the places that did not have security guards at the door. Because the percentage of refusals was low, it was not possible to make other reliable comparisons between the places in which the test buyers were served and the places in which they were not served. Therefore it was not possible to explain the result of the attempt to be served alcohol according to the variables that were registered. The high level of serving alcohol to inebriated customers that was observed is surprising, seen in relation to the level of serving inebriated customers that is identified in municipal controls places that serving alcohol. The municipality of Oslo carried out 5 402 controls in 2011, and serving inebriated customers was reported in only two per cent of the controls. Bartenders react in different ways when they encounter customers who are obviously inebriated – if they react at all. The most common «reaction» was not to react. The bartenders avoided eye contact, they did not speak to the customer, and they used only a few seconds to serve the customer. However, in some cases it was clear that the bartender was aware that the customer was inebriated. Six of these cases resulted in refusal. In other cases, it seemed to be obvious that the bartender had perceived that the customer was inebriated, but had still served the customer. Some of the bartenders laughed about the inebriation of the customer while they served them, others did not seem to care that the customer was inebriated even although they had seen it. Other bartenders chose to ignore the customer by turning away while they poured the beer. In eight cases, the bartender encouraged the test buyers to buy alcohol before they had managed to place an order. There can be several explanations for the high level of serving. Maybe some bartenders lack adequate knowledge about the Alcohol Act and about how to deal with inebriated customers. The working environment is not always organized to make it easy for the bartender to assess the situation.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/sirusrap.1.12.pdf
dc.titleFri flyt - bartenderes møte med berusede gjester
dc.title.alternativeFri flyt - bartenderes møte med berusede gjester
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-30T14:10:40Z
dc.identifier.cristin1067196


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record