Show simple item record

dc.contributor.authorBuvik, Kristin
dc.contributor.authorBaklien , Bergljot
dc.date.accessioned2015-02-17T13:32:27Z
dc.date.accessioned2015-02-18T12:48:50Z
dc.date.available2015-02-17T13:32:27Z
dc.date.available2015-02-18T12:48:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDrugs: education prevention and policy 2014, 21(5):380-387
dc.identifier.issn1465-3370
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276661
dc.description-
dc.description.abstractThis article examines liquor inspectors' assessment of intoxication at drinking establishments in Norway. It draws upon Lipsky's theory of street-level bureaucrats (1980) to study a situation where laws and informal norms seem to pull in opposite directions. We conducted 26 ethnographic observations of liquor inspectors' visits to drinking venues in Oslo, as well as qualitative interviews and field conversations with liquor inspectors. The study reveals that inspectors interpret the Norwegian Alcohol Act in four main ways that lead to lenient enforcement of the law. (1) Inspectors translate the wording of the Act into their everyday language. (2) They use significant discretion when assessing a patron's intoxication level. (3) The inspectors identify with patrons. (4) They find it hard to spot deviance when everyone is drunk. Research on alcohol policy usually focuses on the national level. Decisions made at the ‘street level', however, might also lead to over-serving, alcohol-related harm and violence. The street-level alcohol policy allows a level of intoxication far above that allowed by the law. In this way, the inspectors support and maintain a liberal drinking culture.
dc.description.abstractNorsk alkoholpolitikk utformes ikke bare i Storting og kommunestyrer. Når skjenkekontrollører håndhever alkohollovens bestemmelser på skjenkesteder, er det alkoholpolitikk i praksis. Når det er mange gjester og høyt beruselsesnivå blir brudd på alkoholloven kamuflert og normalisert. Skjenkekontrollørenes beslutninger kan bidra til å opprettholde en beruselsesorientert drikkekultur. Studien bygger på observasjon av 26 skjenke¬kontroller på utesteder i Oslo, samt kvalitative intervjuer og uformelle samtaler med skjenke¬kontrollørene. I Oslo brukes studenter fra politihøgskolen som skjenkekontrollører. De besøker mellom syv og tolv skjenkesteder I løpet av en kontrollrunde, og de går sammen to og to. Studien ser spesielt på håndhevelsen av forbudet mot overskjenking, og kravet om at en åpenbart påvirket gjest ikke skal få oppholde seg i lokalet. Den sosiale situasjonen på utestedene nattestid, kan være kaotisk og mangfoldig. Som så mange andre som har en jobb der lovtekst og virkelighet møtes, må skjenke¬kontrollørene bruke skjønn. Det erfaringsbaserte skjønnet er en styrke. Samtidig viser studien hvordan det skapes en alkoholpolitikk som er mindre streng på gatenivå enn det som er besluttet av politikerne. I sin tilnærming til det som skjer på utestedene, «oversetter» kontrollørene lovens begreper om åpenbar påvirkning til sitt eget hverdagsspråk. Kontrollørenes skjønnsmessige vurderinger tar også farge av kulturen og normene på de skjenkestedene som kontrolleres. Fordi kontrollrapporter om overskjenking må dreie seg om enkeltpersoner som er åpenbart påvirket, er det kanskje ikke overraskende at kontrollørene særlig er ute etter dem som skiller seg ut. På steder med mange gjester og høyt beruselsesnivå blir brudd på alkoholloven kamuflert og normalisert. På roligere steder med få gjester blir den ene åpenbart påvirkede gjesten svært synlig. Resultatet kan oppleves som urettferdig. Alkohollovens formål er å begrense de samfunns¬messige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. Oppnåelsen avhenger ikke bare av statlig og kommunal politikk, men også av beslutningene på gatenivå, der skjenkekontrollørene befinner seg. Kunnskapen om hva som skjer i kontrollsituasjonen ute på skjenkestedene bør kanskje få noen konsekvenser. Buvik anbefaler at opplæringen av kontrollører legger større vekt lovens begreper om åpenbar påvirkning, og at det gis større rom for å fokusere ikke bare på enkeltpersoner, men også på det generelle beruselsesnivået.
dc.language.isoeng
dc.titleStreet-level alcohol policy: Assessing intoxication at drinking venues in Oslo
dc.title.alternativeStreet-level alcohol policy: Assessing intoxication at drinking venues in Oslo
dc.typeJournal article
dc.date.updated2015-02-17T13:32:27Z
dc.identifier.doi10.3109/09687637.2013.872601
dc.identifier.cristin1090134


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record