Show simple item record

dc.contributor.authorNæss, Gunn Eva
dc.contributor.authorBerg, Rigmor
dc.contributor.authorNøkleby, Heid
dc.date.accessioned2021-08-30T08:21:11Z
dc.date.available2021-08-30T08:21:11Z
dc.date.created2021-08-27T10:45:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8406-224-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771675
dc.description.abstractHovedbudskap Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet utførte en andre oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet. Metode Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i mai 2021 i ulike databaser og i grålitteraturkilder etter empirisk litteratur fra Skandinavia. To personer gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandlet konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår eller livskvalitet. Vi hentet ut data fra studienes sammendrag og sorterte de i kategorier. Resultater Vi vurderte 219 referanser. Vi inkluderte 15 studier: 5 fra Sverige, 5 fra Danmark og 4 fra Norge (1 studie var fra flere land). Det var flest tverrsnittstudier (n=4) og det var mange ulike studiedeltakere. Tematikken i studiene var svært variert og inkluderte blant annet velferds- og livsvilkårtematikker som psykisk helse, skole/barnehage og barnefamilier. I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.
dc.description.abstractKey messages: The Division of Health Services in the Norwegian Institute of Public Health conducted a second update of a review on scandinavian research about welfare, equality, social conditions, and quality of life. Methods We conducted a systematic review (of the format ‘systematic literature search with categorisation’). In May 2021, we searched in databases and in grey literature for studies from Scandinavian countries. Two people screened all retrieved records and assessed relevance relative to the inclusion criteria. The main inclusion criterion was that the publication regarded consequences of Covid-19 on welfare, equality, social conditions or quality of life. We extracted data and categorised studies based on the study abstracts. Results We assessed 219 references. We included 15 studies: 5 from Sweden, 5 from Denmark and 4 from Norway (1 was from several countries). The most frequent type of study design was cross-sectional (n=4) and there was a variety of study participants. The study topics varied considerably, with welfare topics like mental health, school/kindergarten and families with children. In this systematic literature search with categorization we have not read the publications in full text and hence not critically evaluated the studies. We have only categorized the studies by type, based on the abstracts.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/skandinavisk-forskning-om-konsekvenser-av-covid-19-pa-velferd-likestilling-livsvilkar-og-livskvalitet-andre-oppdatering-rapport-2021.pdf
dc.subject.meshCovid-19en
dc.subject.meshCoronavirus infectionsen
dc.subject.meshTime Factorsen
dc.subject.meshSocial Welfareen
dc.subject.meshQuality of Lifeen
dc.subject.meshReview Literatureen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshCoronavirusinfeksjonerno
dc.subject.meshLangtidsvirkningno
dc.subject.meshKonsekvenserno
dc.subject.meshVelferdno
dc.subject.meshLivskvalitetno
dc.subject.meshKunnskapsoppsummeringer som emneno
dc.subject.meshNorgeno
dc.titleSkandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – andre oppdatering: et systematisk litteratursøk med sortering
dc.title.alternativeScandinavian research about the consequences of Covid-19 on welfare, equality, social conditions, and quality of life – second update: systematic literature search with categorization
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber51
dc.identifier.cristin1929222
dc.subject.keywordsystematisk litteratursøkno
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record