Show simple item record

dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild
dc.contributor.authorHafstad, Elisabet Vivianne
dc.date.accessioned2021-09-09T12:25:41Z
dc.date.available2021-09-09T12:25:41Z
dc.date.created2021-09-08T08:47:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8406-222-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774947
dc.description.abstractHovedbudskap: Område for helsetjenester i FHI fikk i mai 2021 i oppdrag av Bestillerforum for Nye metoder å kartlegge hva som finnes av pågående og publiserte randomiserte kontrollerte studier på effekten av autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose. Metode Vi utførte et systematisk litteratursøk etter randomiserte kontrollerte studier publisert fra og med 2014, og valgte ut mulig relevante studier. Vi sorterte studiene etter behandlingstype og studienavn og presenterte dem i tabeller. Forfatternes konklusjoner ble sitert i tabellene. Vi vurderte ikke studienes metodiske kvalitet og foretok ingen analyser eller sammenstillinger av resultatene. Resultat • Vi identifiserte fem studier på hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). En av studiene, MIST, er fullført med resultater. De andre studiene er pågående og har foreløpig ingen rapporterte resultater. • Vi idenifiserte ti studier på mesenkymal stamcelletransplantasjon (MSCT). Syv studier er rapportert som fullførte, og fem av dem har publisert resultater. Tre studier er pågående. Vi presenterer lenker til studieregistre samt referanser til tilgjengelige publikasjoner med resultater.no
dc.description.abstractKey messages: The Norwegian Instiute of Public Health was commissioned by The Ordering forum for The National System for Managed Introduction of New Health Technologies within the Specialist Health Service in Norway to identify and map ongoing and published randomized controlled trials on the effect of autologous stem cell transplantation for the treatment of multiple sclerosis. Method We performed a systematic literature search, identifying studies published as of 2014. We screened and sorted the studies in tables, categorized by transplantation type and study name. The study authors’ conclusions were cited. We did not perform a critical appraisal of the studies’ methodological quality, nor did we analyze the results. Result • We identified five studies on hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). One of the studies, MIST, is completed and published. The remaining studies are ongoing, so far with no reported results. • We identified ten studies on mesenchymal stem cell transplantation (MSCT). Seven studies are completed, of which five have reported results. Three studies are ongoing, so far with no reported results. We present links to study registries and references to available publications with study results.en
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/autolog-stamcelletransplantasjon-ved-multippel-sklerose-rapport-2021.pdf
dc.subject.meshMultiple sclerosisen
dc.subject.meshStem cell transplantationen
dc.subject.meshTransplantation, autologousen
dc.subject.meshHematopoietic stem cell transplantationen
dc.subject.meshMesenchymal stem cell transplantationen
dc.subject.meshMultippel skleroseno
dc.subject.meshStamcelletransplantasjonno
dc.subject.meshHematopoetisk stamcellestransplantasjonno
dc.subject.meshMSno
dc.titleAutolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose: forenklet metodevurdering - kartlegging
dc.title.alternativeAutologous stem cell transplantation for multiple sclerosis. Rapid scoping review
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber34
dc.identifier.cristin1932251
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record