Show simple item record

Perceived burden associated with covid-19 infection prevention and control measures

dc.contributor.authorWinje, Brita Askeland
dc.contributor.authorPaulsen, Trine Hessevik
dc.contributor.authorOfitserova, Trine Skogset
dc.contributor.authorLindstrøm, Jonas Christoffer
dc.contributor.authorKristoffersen, Anja Bråthen
dc.date.accessioned2021-11-22T07:17:15Z
dc.date.available2021-11-22T07:17:15Z
dc.date.created2021-11-19T09:30:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8406-252-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2830609
dc.description.abstractHovedbudskap: Gjennom covid-19 pandemien har befolkningen levd med en rekke smitteverntiltak. Enkelte av disse har vært svært inngripende i menneskers liv og hverdag, med mulighet for negative konsekvenser for læring, sosialt liv og livskvalitet. For å få mer informasjon om opplevd byrde knyttet til ulike smitteverntiltak, ble deltakere i Symptometer, et covid-19 overvåkingssystem basert på selvrapportering av symptomer, invitert til å svare på spørsmål knyttet til tiltaksbyrde. Blant tiltak for å begrense sosial aktivitet var det å ikke kunne ha besøk hjemme, pålagt karantene og å holde avstand til venner og bekjente de tre mest belastende smitteverntiltakene på tvers av alder, kjønn og bo-område (Oslo, Viken og landet øvrig). Å ikke ha besøk hjemme opplevdes tyngst i de eldste aldersgruppene. Blant tiltak for å begrense reiser og fritid, ble stengte butikker opplevd som det mest belastende tiltaket i alle grupper. Det er betydelig flere som har krysset av for dette tiltaket enn øvrige tiltak. For flere av tiltakene var det en aldersgradient i opplevd byrde. Begrensninger i innenlandsreiser, stengte frisører og kulturtilbud ble i økende grad oppgitt som belastende ved økende alder. Skjenkestopp og stengte treningssentre og serveringssteder ble i økende grad oppgitt som belastende med synkende alder. I tillegg ble respondenter som hadde hjemmeboende barn < 16 år spurt om opplevelse av smitteverntiltak for barn og unge. Flest opplever stengte skoler eller barnehager, ikke kunne delta på fritidsaktiviteter og gjentatte karantener som de tre mest belastende tiltakene i alle grupper. Stengte skoler og barnehager løftes frem som det mest belastende tiltaket. Det er betydelig flere som har krysset av for dette tiltaket enn øvrige tiltak i alle grupper. Gjentatte karantener oppleves mer belastende for familien enn for barnet.no
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for Smittevern
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/opplevd-byrde-knyttet-til-covid-19-smitteverntiltak-mars-2021.pdf
dc.titleOpplevd byrde knyttet til covid-19 smitteverntiltakno
dc.titlePerceived burden associated with covid-19 infection prevention and control measuresen
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiCOVID-19en
dc.subject.nsiSymptom Assessmenten
dc.subject.nsiInfection Controlen
dc.subject.nsiCommunicable Disease Controlen
dc.subject.nsiCost of Illnessen
dc.subject.nsiPublic Health Surveillanceen
dc.subject.nsiNorwayen
dc.subject.nsiCoronavirusno
dc.subject.nsiCoronavirus-infeksjonerno
dc.subject.nsiFolkehelseovervåkingno
dc.subject.nsiInfeksjonskontrollno
dc.subject.nsiSykdomskostnaderno
dc.subject.nsiSykdomsbyrdeno
dc.subject.nsiSmittespredningskontrollno
dc.subject.nsiSymptomvurderingno
dc.subject.nsiNorgeno
dc.source.pagenumber22
dc.identifier.cristin1956250
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record