Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Christian Lie
dc.contributor.authorBlix, Hege Salvesen
dc.contributor.authorDansie, Live Storehagen
dc.contributor.authorLitleskare, Irene
dc.contributor.authorOlsen, Kristine
dc.contributor.authorSharikabad, Mohammad Nouri
dc.contributor.authorAmberger, Maria Laura
dc.contributor.authorTorheim, Sissel Marie
dc.contributor.authorGranum, Tove
dc.contributor.editorSommerschild, Hilchen Thode
dc.date.accessioned2021-11-29T07:13:27Z
dc.date.available2021-11-29T07:13:27Z
dc.date.created2021-11-26T12:59:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8406-211-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831773
dc.description.abstractÅrets rapport Legemiddelforbruket i Norge omfatter tallmateriale og informasjon fra to datakilder, Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret, for perioden 2016-2020. Samlet under ett gir disse kildene et utfyllende bilde av legemiddelsalg og forbruk i Norge. Det er ikke gjort nærmere analyser av endringer i legemiddelforbruket relatert til koronapandemien, men det er i enkelte tilfeller kommentert i rapporten. Grossistbasert legemiddelstatistikk • I 2020 ble det solgt legemidler til humant bruk for totalt 21,1 milliarder kroner (apotekenes innkjøpspris - AIP), en økning på 7,3 % fra året før (tabell 3.1). Over tid har det vært en jevn økning i salget målt i definerte døgndoser (DDD), i 2020 var antall DDD 2,7 % høyere sammenliknet med året før. Salget omfatter legemidler med og uten markedsføringstillatelse i Norge. Reseptfrie legemidler utgjorde rundt 9 % av totalt salg målt i DDD. Salget av veterinære legemidler var 1,5 milliarder kroner. • Figur 3.1 viser utviklingen i totalt salg av legemidler til humant bruk i perioden 2000 til 2020, angitt i kroner (AIP) og DDD. Kostnadsveksten har over tid vært høyere enn volumveksten i antall DDD. Prisøkning samt nye og dyre legemidler har påvirket kostnadsveksten. Kostnadene vil også påvirkes av valutakurser. Befolkningsvekst samt økt andel eldre bidrar til økt legemiddelforbruk. • Antineoplastiske og immunmodulerende midler (ATC gruppe L), hadde størst omsetning i kroner, og utgjorde 25 % av kostnadene til humane legemidler i 2020 (tabell 3.1). Gruppen omfatter dyre legemidler til behandling av kreft, samt biologiske legemidler til behandling av for eksempel leddgikt og multippel sklerose. Reseptregisteret • Siden Reseptregisteret ble opprettet i 2004 har i underkant av 6 millioner individer blitt inkludert. Antall utleveringer av legemidler etter resept i denne perioden er i underkant av 734 millioner. • Nær 98 % av legemidlene i Reseptregisteret (målt i DDD) ble utlevert til enkeltpersoner i 2020. De resterende 2 % ble i hovedsak utlevert til institusjoner. Av den norske befolkningen fikk 70 % utlevert minst ett legemiddel på resept i 2020, 77 % av kvinnene og 63 % av mennene (tabell 3.4.1). Andelen (prevalens) var lavest i aldersgruppen 5-9 år for begge kjønn, og øker med alder. Hos personer over 70 år fikk rundt 90 % av individene utlevert et legemiddel på resept (figur 3.4.1). • De to legemiddelgruppene som er hyppigst brukt blant begge kjønn i 2020 er legemidler med virkning på nervesystemet (ATC gruppe N) og legemidler som brukes for sykdommer i luftveiene (ATC gruppe R). I 2019 var midler til systemisk bruk mot infeksjoner (ATC gruppe J) nummer tre på listen, men er i 2020 på fjerde plass. Det er sannsynligvis en konsekvens av færre infeksjoner på grunn av smitteverntiltak under koronapandemien. Tabell 3.4.2 viser prevalens for hver av de 14 ATC hovedgruppene; totalt og fordelt på kvinner og menn.no
dc.language.isomis
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for Helsedata og digitalisering, Avdeling for Legemiddelstatistikk
dc.relation.ispartofLegemiddelstatistikk
dc.relation.ispartofseriesLegemiddelstatistikk
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/3ffd57f65fd6424db70dd209748a13c3/legemiddelforbruket-i-norge-20162020.pdf
dc.subject.meshPharmaceutical Preparationsen
dc.subject.meshNonprescription Drugsen
dc.subject.meshDrug Utilizationen
dc.subject.meshDrug Prescriptionsen
dc.subject.meshDrug Therapyen
dc.subject.meshPrescription Drugsen
dc.subject.meshRegistriesen
dc.subject.meshStatisticsen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshLegemidlerno
dc.subject.meshReseptfrie legemidlerno
dc.subject.meshLegemiddelbrukno
dc.subject.meshReseptpliktige legemidlerno
dc.subject.meshRegistreno
dc.subject.meshNorgeno
dc.subject.meshStatistikkno
dc.titleLegemiddelforbruket i Norge 2016–2020. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret
dc.title.alternativeDrug Consumption in Norway 2016–2020. Data from Norwegian Drug Wholesales Statistics and the Norwegian Prescription Database
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber160
dc.source.issue2016–2020
dc.identifier.cristin1959745
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record