Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolmboe, Olaf
dc.contributor.authorDanielsen, Kirsten
dc.contributor.authorAasgaard, Karoline
dc.contributor.authorIversen, Hilde Karin Hestad
dc.date.accessioned2021-12-10T07:21:36Z
dc.date.available2021-12-10T07:21:36Z
dc.date.created2021-12-08T12:17:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833667
dc.description.abstractRapporter fra tredje kvartal: Brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling I 2019 utviklet og etablerte Folkehelseinstituttet (FHI) et system for kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV). Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Alle offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene skal delta i undersøkelsen. Døgnpasienter i TSB blir invitert til å svare mens de fortsatt er innlagt, men nærmest mulig utskrivning. Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal 2021. 214 pasienter innlagt i TSB svarte på undersøkelsen i perioden. Det er drøyt 100 flere enn i samme periode i 2020. Totalt har 1659 pasienter svart på undersøkelsen siden oppstarten. Pasientenes tilbakemeldinger er et viktig mål på kvalitet, og målet er at alle pasienter skal bli informert og få muligheten til å svare på skjemaet før de skrives ut. Et stort arbeid gjennomført av prosjektansvarlige ved institusjonene FHI har etablert kontakt på alle nivå i helsetjenesten, og enhetene i TSB har prosjektansvarlige som organiserer datainnsamlingen lokalt og er i dialog med og rapporterer til FHI om undersøkelsen. FHI har utarbeidet en arbeidsbeskrivelse til de prosjektansvarlige, og er ansvarlige for å levere alt materiale og bearbeide data, analysere og rapportere resultater fra undersøkelsen. Rapporter fra andre kvartal på ulike nivå Målet er at resultatene skal være relevante for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Resultatene vil være uvektet og ujustert, og inkludere svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet. Dersom det er få svarere ved en institusjon eller enhet, er usikkerheten rundt resultatene stor. Følgende regler for rapportering er fulgt: 1. Hvis fire eller færre har svart: ingen resultatrapporter grunnet anonymitetshensyn. Resultatene vil likevel inngå i resultatene oppgitt for høyere nivå (for eksempel avdelinger, helseforetak eller regionale helseforetak). 2. Hvis mellom fem og ti har svart: resultater presentert kun som gjennomsnitt, ikke svarfordelinger. 3. Hvis elleve eller flere har svart: både gjennomsnitt og prosentfordelinger på svarkategorier oppgis. Fra tverrsnitt til kontinuerlige målinger Undersøkelsene har tidligere vært gjennomført som tverrsnittsundersøkelser, og pasientene svarte på papirskjema. Undersøkelsene gjennomføres fra 2020 som elektroniske målinger, og pasientene svarer nært opp mot utskrivning. Årlige rapporter basert på kontinuerlige målinger kan gi statistisk sikrere resultater enn tverrsnittsundersøkelser siden flere pasienter inkluderes per enhet. Det gir bedre muligheter for å lage kvalitetsindikatorer på lavere nivå. Resultatene blir enklere å fortolke og bruke fordi alle pasienter svarer på samme sted i forløpet, mot tverrsnittsundersøkelsene hvor noen pasienter er i starten og noen i slutten av behandlingen når de svarer. Elektroniske målinger gir dessuten raskere datainnsamling og mindre kostnader til porto og trykking.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, område for helsetjenester
dc.relation.ispartofPasOpp-rapport
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapport
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/af93b5ca1ef44d989c8b0b53be34c774/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-3.-kvartal-2021-nasjonale-resultater.pdf
dc.subject.meshPatient Satisfaction
dc.subject.meshInpatients
dc.subject.meshSubstance Related Disorder
dc.subject.meshResidential Treatment
dc.subject.meshSurveys and Questionnaires
dc.subject.meshHealth Care Surveys
dc.subject.meshNorway
dc.subject.meshPasienttilfredsstillelse
dc.subject.meshRusmiddelmisbruk
dc.subject.meshRusmiddelavhengighet
dc.subject.meshInstitusjonsbehandling
dc.subject.meshSykehuspasienter
dc.subject.meshHelsetjenesteundersøkelser
dc.subject.meshNorge
dc.titlePasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 3. kvartal 2021, Nasjonale resultater
dc.title.alternativeInpatients’ experiences with interdisciplinary treatment for substance dependence. 3rd quarter 2021, National results
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber24
dc.source.issue2021:1048
dc.identifier.cristin1966162
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel