Show simple item record

dc.contributor.authorMoan, Inger Synnøve
dc.date.accessioned2015-08-18T06:43:31Z
dc.date.accessioned2015-08-19T12:00:42Z
dc.date.available2015-08-18T06:43:31Z
dc.date.available2015-08-19T12:00:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTransportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2013, 20:193-205
dc.identifier.issn1873-5517
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297470
dc.description-
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine to what extent the theory of planned behaviour (TPB) extended with past behaviour, moral norm, descriptive norm, demographic variables and frequency of alcohol use is able to predict intentions not to ride with an intoxicated driver. Second, to examine whether different processes guide intentions among young passengers (35 years and below) versus passengers aged above 35 years, and women's versus men's intentions. Questionnaires were sent to a sample of 4000 people in Norway aged between 18 and 70 years, and were completed by 1025 respondents, 44.9% were men (M = 43.9 years). The results showed that the TPB variables explained 19% (Adjusted R2) of the variance in intentions, and that the extension variables gave a significant contribution to the explained variance (R2 change = .04), after controlling for the impact of the TPB components. Age, gender and frequency of alcohol use had no significant impact on intention after controlling for the TPB components. Perceived behavioural control was the strongest predictor of intention (β = .25, p < .001), followed by moral norm (β = .16, p < .001), past behaviour (β = -.12, p < .001), descriptive norm (β = .09, p < .01) and subjective norm (β = .08, p<.05). Several group differences were found. The extended TPB model explained 27% and 17% (Adjusted R2) of men's and women's intentions, respectively, and 40% and 20% (Adjusted R2) of the variance in intentions among young and older passengers, respectively. The practical implications of these results for the development of interventions to motivate passengers not to ride with intoxicated drivers are outlined.
dc.description.abstractÅ sitte på hos en beruset sjåfør kan oppmuntre, både direkte og indirekte, til promillekjøring og følgelig kan passasjerer utgjøre en trussel for trafikksikkerheten. Unge menn er oftere involvert i risikoatferd i trafikken enn eldre og kvinner, og er derfor en viktig målgruppe i arbeidet med å bedre sikkerheten på veiene. Studien tyder på at motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som har drukket alkohol særlig kan fremmes ved å styrke unge menns opplevelse av kontroll i situasjoner der promillekjøring forekommer. Slik konkluderer Inger Synnøve Moan ved SIRUS i en artikkel publisert i tidsskriftet Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour i 2013. Om studien I denne studien ble teorien om planlagt atferd (TPB) brukt for å forklare motivasjonen til ikke å sitte på hos en sjåfør som hadde drukket alkohol. I følge den psykologiske teorien er motivasjon (intensjon) avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva en tror at omgivelsene forventer at man skal gjøre og opplevd kontroll over egen atferd. I tillegg ble det antatt at tidligere erfaringer med å sitte på hos berusede sjåfører, moralske normer, dvs. skam og skyldfølelse knyttet til handlingen og såkalte deskriptive normer, dvs. om man tror det er vanlig blant venner å sitte på hos noen som har drukket ville forklare motivasjonen. Det ble gjort analyser blant 1015 personer (44,9 % var menn og gjennomsnittsalderen var 43,9 år). Unge mannlige passasjerer Den utvidede TPB-modellen var langt bedre egnet til å forklare yngre passasjerer sin motivasjon til ikke å sitte på hos en sjåfør som hadde drukket enn eldre passasjerers motivasjon, og den forklarte i større grad mannlige enn kvinnelige passasjerer sin motivasjon. Opplevd atferdskontroll betydde klart mest for unge mannlige passasjerers motivasjon. Bandura (1986) har foreslått ulike måter å styrke opplevd kontroll over atferd. En handler om å fremme personlig mestringserfaring ved å sette og oppnå delmål (unngå situasjoner der det å sitte på hos en beruset sjåfør kan oppstå, for eksempel ved å ta buss eller taxi til bestemmelsesstedet). En annen måte kan være å observere andre som bestemmer seg for ikke å sitte på hos noen som har drukket (her kan man bruke kjente personer som tydelig sier at det vil de ikke gjøre).
dc.language.isoeng
dc.relation.urihttp://hera.helsebiblioteket.no/hera/bitstream/10143/307044/3/Moan181213_whether_or_not.pdf
dc.titleWhether or not to ride with an intoxicated driver: Predicting intentions using an extended version of the theory of planned behaviour
dc.title.alternativeWhether or not to ride with an intoxicated driver
dc.typeJournal article
dc.date.updated2015-08-18T06:43:31Z
dc.identifier.doi10.1016/j.trf.2013.08.001
dc.identifier.cristin1069228


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record