Show simple item record

dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2022-01-31T07:22:29Z
dc.date.available2022-01-31T07:22:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2975769
dc.descriptionNasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 (Kunnskapsprogrammet) har i oppgave å sikre pålitelig kunnskap for rådgiving, behandling og sentrale beslutninger i håndteringen av covid-19-epidemien i Norge. Årsrapporten oppsummerer de viktigste aktivitetene og leveransene fra Kunnskapsprogrammets første år. Gjennom det vises bredden i oppgaver Kunnskapsprogrammet har løst – fra identifisering av kunnskapsbehov og igangsetting av forskningsprosjekter til utvikling av nye måter å løse akutte kunnskapsbehov på – og viktigheten av bredt samarbeid mellom mange ulike fagmiljøer.en_US
dc.description.abstractNasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 (Kunnskapsprogrammet) ble etablert av Folkehelseinstituttet i mai 2020. Helse- og omsorgsdepartementet var oppdragsgiver, med Kunnskapsdepartementet som med-oppdragsgiver. Det overordnete målet ble beskrevet som å «sikre pålitelig kunnskap for rådgiving, behandling og sentrale beslutninger i håndteringen av covid-19-epidemien i Norge.» Dette målet deler vi inn i fire hovedmål: 1. Forskning – dekke kritiske kunnskapshull for håndteringen av covid-19-epidemien. 2. Samarbeid - legge til rette for nasjonalt samarbeid under covid-19-epidemien. 3. Innovasjon- etablere nye konsepter og mekanismer for kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling. 4. Forberedelse og beredskap - være en pådriver for å gjøre oss klare til neste helsekrise. For å styrke forskningen og dekke kunnskapshull har Kunnskapsprogrammet blant annet etablert seks fagsatsinger. Resultater fra disse fagsatsingene har blitt brukt i rådgivning om håndtering av pandemien, som beslutningsgrunnlag og har resultert i en rekke publikasjoner. Programmet har også bidratt med analyser i en rekke prosjekter og med støtte til kohortene. For å fremme nasjonalt samarbeid, koordinering og tilrettelegging har programmet gjennomført en rekke aktiviteter. Gjennom fagsatsingene har det vært samarbeid med bydeler og kommuner, med nordiske land og med forskningsinstitusjoner i Norge. Det er også etablert samarbeidsprosjekter om senfølger etter covid-19 og om tiltaksbyrde/nyttekostanalyser som samler et bredt utvalg nasjonale aktører. For å etablere nye konsepter og mekanismer har programmet blant annet startet utviklingen av og vært pådriver for et lag for nytte-kostnadsanalyser, et senter for forskning på epidemitiltak, en beredskapsmekanisme for kvalitative studier, et innovasjonsknutepunkt for kommunene og en «foresight»-mekanisme. For å bidra til å gjøre oss forberedt til neste helsekrise har programmet utviklet en skisse til fremtidens kunnskapssystem for epidemier. Skissen inneholder et forslag til ni komponenter som fremtidens system bør bestå av og er ment som utgangspunkt for nasjonal diskusjon og videreutvikling. Kunnskapsprogrammet bidrar til å sikre pålitelig kunnskap for rådgiving, behandling og sentrale beslutninger. Bidraget utøves gjennom å støtte fagmiljøer og forskere til å produsere god og relevant kunnskap til beslutningstakere. Programmets sekretariat er satt opp for være en smidig igangsetter, mobilisator og koordinator, mens sluttresultater i form av artikler, rapporter og rådgivning i stor grad leveres fra fagmiljøene. Pandemien er over i en ny fase, men preger fortsatt Norge og verden, og vil kunne gjøre det i flere år fremover. Behovet for ny kunnskap vil fortsette å endre seg, men forventes å forbli stort de neste årene. Kunnskapsprogrammet vil fremover styrke innsatsen for nasjonalt samarbeid, fortsette å være en pådriver for forskning av høy kvalitet, samt være en pådriver for å gjøre oss klare til neste helsekrise gjennom utvikling av fremtidens kunnskapssystem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstitutteten_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectKunnskapsprogrammeten_US
dc.titleFørsteårsrapport, 2020-2021. Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19en_US
dc.typeOther type of reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderFolkehelseinstitutteten_US
dc.subject.nsiMedisinen_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record