Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Marianne
dc.contributor.authorLund, Karl Erik
dc.contributor.authorHalkjelsvik, Torleif
dc.date.accessioned2015-08-20T11:35:27Z
dc.date.accessioned2015-08-21T07:55:28Z
dc.date.available2015-08-20T11:35:27Z
dc.date.available2015-08-21T07:55:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNicotine & tobacco research 2014
dc.identifier.issn1462-2203
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297668
dc.description-
dc.description.abstractIn Norway, snus use and cigarette smoking are at different developmental stages as described by the diffusion of innovation model. Concomitant with declining smoking rates, the use of snus is increasing. In light of these differences in use trends, we assumed that snus users and cigarette smokers would have different perceptions of their personal tobacco use. A total of 4 852 smokers and snus users were recruited from a large sample of online panellists (n=62 000) and a postal database (n=15 000). The responses to 16 evaluative statements assessing perceptions about tobacco use were compared between exclusive snus users and exclusive smokers, and within dual users. The statements concerned self-evaluative emotions, moral judgements, social disapproval, and benefits of quitting. The perceptions of personal tobacco use differed greatly between exclusive smokers and exclusive snus users, even after controlling for age and sex. Smoker’s perceptions were more negative compared with snus users’ perception. The differences between smoking and snus use were particularly large for indices of social disapproval (Cohen’s d=1.56) and benefits from quitting use of the product (Cohen’s d=1.47) between exclusive users. Dual users exhibited a similar pattern. Smokers have more negative perception of own use compared to snus users. Dual users also devaluates smoking in comparison to their snus use. This finding may have important values for prevention strategies targeting smokers, snus users, and dual users.
dc.description.abstractBruk av snus og sigarettrøyking er på ulike stadier i spredningsforløpet, i tråd med diffusjonsmodellens beskrivelser. Samtidig med at røykeprevalensen går ned, stiger bruken av snus i Norge. I lys av disse to ulike brukertrendene er det forventet at også brukerne av henholdsvis sigaretter og snus har ulike vurderinger av egen tobakksbruk. Totalt 4 852 røykere og snusbrukere ble rekruttert fra et stort utvalg av paneldeltakere i en e-postdatabase (n = 62 000) og en postal database (n = 15 000). Svarene på 16 utsagn om eget tobakksbruk ble sammenlignet mellom eksklusive snusbrukere og eksklusive røykere, og innad blant dobbeltbrukerne. Utsagnene omhandlet temaer som selv-evaluerende emosjoner, moralske og sosiale vurderinger, samt fordelene ved å slutte. Det var en markert forskjell i oppfatningen av eget tobakksbruk mellom røykere og snusbrukere, også etter kontroll for kjønn og alder. Røykerne vurderte sin egen røyking som mer negativ enn hva snusbrukerne gjorde om sin egen snusbruk. Forskjellene mellom de eksklusive brukerne av henholdsvis sigaretter og snus var særlig stor for opplevde sosiale normer (Cohens d = 1.56) og fordeler ved å slutte med produktet (Cohens d = 1,47). Resultater for dobbeltbrukernes vurdering av både sin røyking og snusbruk viste et tilsvarende mønster. Røykere har en mer negativ oppfatning av egen bruk sammenlignet med snusbrukernes vurdering av egen snusbruk. Dobbeltbrukerne vurderer også sin røyking som mer negativ enn sin bruk av snus. Funnene kan ha betydning for utvikling av forebyggende tiltak rettet mot røykere, snusbrukere og dobbeltbrukere.
dc.language.isoeng
dc.titleContrasting smokers’ and snus users’ perceptions of their personal tobacco behavior in Norway
dc.title.alternativeContrasting smokers’ and snus users’ perceptions of their personal tobacco behavior in Norway
dc.typeJournal article
dc.date.updated2015-08-20T11:35:27Z
dc.identifier.doi10.1093/ntr/ntu109
dc.identifier.cristin1146622


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record