Show simple item record

dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristine
dc.contributor.authorLaake, Ida
dc.contributor.authorVestrheim, Didrik Frimann
dc.date.accessioned2022-02-11T07:45:00Z
dc.date.available2022-02-11T07:45:00Z
dc.date.created2022-02-09T10:36:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-080-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978359
dc.description.abstractHovedfunn Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og LitCovid, samt manuelle søk på nettsider. En forsker har gjort oppgaven med å gjennomgå søketreff og oppsummerte resultatene. En annen forsker gikk nøye igjennom tall og teksten i rapporten. Vi valgte denne framgangsmåten fordi det var viktig å få fram forskningsresultatene raskt, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis. Sammenheng mellom alder og letalitet for Covid-19 Med økende alder ser det ut til å være en økende andel av covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse og som vil trenge intensivbehandling. Statistikk fra mange land hvor letalitet eller det engelske begrepet case fatality rate (CFR) er regnet ut viser tydelig at letaliteten covid-19 er høyere for de eldste. Vi har funnet data for tre land som har sett på aldersrelatert letalitet (Kina, Italia og Sør-Korea) og for disse landene er tallene for hver aldersgruppe like. Data fra noen flere land viser at letalitetsrater for hele befolkningen varierer mye mellom land. Dette kan forklares av ulik alderssammensetning av befolkningen forskjellig teststrategier i forskjellige land. En studie har modellert data fra Kina men har tatt hensyn til demografi og de delvis ukjente faktorer i starten av en epidemi, som underrapportering, som gjøre det vanskelig å regne ut letalitetstall under en epidemi og kommet til en letalitets rate på 1,38 % (1.23-1.53). Studien viser at letaliteten i aldersgruppen <60 år er 0.318 % (0.274–0.378), mens i aldersgruppen 60 år eller eldre er den 6.38 % (5.70–7.17). Disse tallene ligner letalitetstallen som er rapportert fra cruiseskipet Diamond Princess. Dette er så langt den eneste populasjonen der alle har blitt testet, og blant disse er 11 personer nå døde. Faktorer som påvirker letalitet Letalitet beregnes som andelen døde blant alle syke innenfor en tidsperiode. Avgjørende for tallet er hvor mange som er påvist med sykdommen (nevneren i brøken). For land som har testet svært mange med mild eller ingen sykdom vil flere av denne gruppen være blant de som tester positivt, og letaliteten vil bli lavere. I tillegg kan kriteriene for når Covid-19 regnes som dødsårsak være av betydning, dette har variert mellom land til nå. Risikoen for alvorlig forløp og død ved covid-19 er høyest hos personer med høy alder og underliggende sykdom. Det kan være vanskelig å fastslå dødsårsaken hos personer som dør etter og fått påvist covid19. Dødsårsaken kan bli gjennomgått og vurdert i etterkant av pandemien. Dessverre vil også nesten alle helsesystemer uansett hvor gode helsesystemer forskjellige land har bli overveldet av sykdomstilfeller under et utbrudd, dette kan også påvirke letalitetstallen i mange land i tiden fremover.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/letalitet-case-fatality-rate-for-alvorlig-covid-19-rapport-2020.pdf
dc.subject.meshCovid-19
dc.subject.meshCoronavirus infections
dc.subject.meshHospitalization
dc.subject.meshRisk Factors
dc.subject.meshPopulation Groups
dc.subject.meshAged
dc.subject.meshDeath
dc.subject.meshNorway
dc.subject.meshCoronavirusinfeksjoner
dc.subject.meshLangtidsvirkning
dc.subject.meshRisikofaktorer
dc.subject.meshKonsekvenser
dc.subject.meshBefolkningsgrupper
dc.subject.meshEldre
dc.subject.meshSykehusinnleggelse
dc.subject.meshNorge
dc.titleLetalitet (case fatality rate) for alvorlig Covid-19 – en hurtigoversikt
dc.title.alternativeCase fatality rate for seroius Covid-19 – a rapid review
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber16
dc.identifier.cristin1999386
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record