Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRisstad, Hilde
dc.contributor.authorHoltet Evensen, Line
dc.contributor.authorMovik, Espen
dc.contributor.authorLerner, Martin Robert
dc.date.accessioned2022-04-08T07:06:09Z
dc.date.available2022-04-08T07:06:09Z
dc.date.created2022-04-06T08:27:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8406-277-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990652
dc.description.abstractHovedbudskap Postoperative sårinfeksjoner fører til økt sykelighet og dødelighet. Ventilasjonssystem i operasjonsstuer er én av mange faktorer som kan påvirke infeksjonsforekomst. Hvilket ventilasjonssystem som er best på å forebygge infeksjoner i operasjonssår har vært diskutert i mange år. Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering for å undersøke effekten av laminær ventilasjon (LAF) på infeksjonsforekomst. Vi inkluderte til sammen 22 observasjonsstudier. Alle studiene hadde moderat eller alvorlig risiko for systematiske skjevheter. Det var også upresise effektestimater og til dels manglende samsvar på tvers av de inkluderte studiene. I sammenligningen av LAF med konvensjonell ventilasjon, fant vi at: • Det var ingen forskjell i forekomst av alvorlige infeksjoner ved alle typer kirurgi og ved ortopedisk protesekirurgi (GRADE: lav tillit) • Det var ingen forskjell i forekomst av alle infeksjoner ved alle typer kirurgi og ved ortopedisk protesekirurgi (GRADE: svært lav tillit) • Vi fant ingen studier som ga tilstrekkelig informasjon om effekten på dødelighet De samlede merkostnadene for én operasjonsstue ved LAF i nybygg anslås til å være i størrelsesorden NOK 41 000 per år ved avskrivning over en 30-årsperiode eller 77 000 per år ved avskrivning over en 10-årsperiode. Det er usikkerhet knyttet til anslaget.no
dc.description.abstractKey messages Surgical site infections are associated with increased morbidity and mortality. The role of the operating theatre ventilation system in preventing surgical site infections has been discussed for decades. We conducted a health technology assessment to evaluate the efficacy of laminar airflow (LAF) in reducing surgical site infections. We included 22 observational studies. All studies were at moderate or serious risk of bias. The effect estimates were imprecise, and there were somewhat lack of consistency of the results across the included studies. For the comparison of LAF with conventional ventilation, we found that: • There were no difference in rates of serious surgical site infections (SSI) in all types of surgery and in joint prosthesis surgery (GRADE: low certainty) • There were no difference in rates of all SSIs in all types of surgery and in joint prosthesis surgery (GRADE: very low certainty) • We found no studies that provide sufficient information on the effect on mortality • We estimated the additional annual costs for one opeating theathre with LAF to be NOK 41 000 discounted over a 30-day period and 77 000 discounted over a 10-year period. The estimate is associated with uncertainty.en
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/ventilasjon-av-operasjonsstuer-rapport-2022.pdf
dc.subject.meshCross Infection
dc.subject.meshInfections
dc.subject.meshHospitals
dc.subject.meshOperating Rooms
dc.subject.meshVentilation
dc.subject.meshEnvironmental Health
dc.subject.meshTechnology Assessment, Biomedical
dc.subject.meshMiljørettet helsevern
dc.subject.meshOperasjonsstuer
dc.subject.meshSykehusinfeksjoner
dc.subject.meshOperasjonsavdeling
dc.subject.meshVentilasjon
dc.subject.meshMiljømedisin
dc.subject.meshMetodevurdering
dc.subject.meshHTA
dc.subject.meshMini-HTA
dc.titleVentilasjon av operasjonsstuer: forenklet metodevurdering
dc.title.alternativeOperating room ventilation: a health technology assessment
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber56
dc.identifier.cristin2015556
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel