Show simple item record

dc.contributor.authorRisstad, Hilde
dc.contributor.authorEvensen, Line
dc.contributor.authorLerner, Martin Robert
dc.date.accessioned2022-05-09T06:55:22Z
dc.date.available2022-05-09T06:55:22Z
dc.date.created2022-05-06T11:05:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8406-294-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994650
dc.description.abstractHovedbudskap Postoperative sårinfeksjoner fører til økt sykelighet og dødelighet. Ventilasjonssystem i operasjonsstuer er én av mange faktorer som kan påvirke infeksjonsforekomst. Hvilket ventilasjonssystem som er best på å forebygge infeksjoner i operasjonssår har vært diskutert i mange år. Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering for å undersøke effekten av laminær ventilasjon (LAF) på infeksjonsforekomst. Vi inkluderte til sammen 22 observasjonsstudier. Alle studiene hadde moderat eller alvorlig risiko for systematiske skjevheter. Det var også upresise effektestimater og til dels manglende samsvar på tvers av de inkluderte studiene. I sammenligningen av LAF med ikke-LAF, fant vi at: • Det var ingen forskjell i forekomst av alvorlige infeksjoner ved alle typer kirurgi og ved ortopedisk protesekirurgi (GRADE: lav tillit) • Det var ingen forskjell i forekomst av alle infeksjoner ved alle typer kirurgi og ved ortopedisk protesekirurgi (GRADE: svært lav tillit) • Vi fant ingen studier som ga tilstrekkelig informasjon om effekten på dødelighet • De samlede merkostnadene for én operasjonsstue ved LAF i nybygg anslås til å være i størrelsesorden NOK 41 000 per år ved avskrivning over en 30- årsperiode eller 77 000 per år ved avskrivning over en 10-årsperiode. Det er usikkerhet knyttet til anslaget.
dc.description.abstractKey message Surgical site infections are associated with increased morbidity and mortality. The role of the operating theatre ventilation system in preventing surgical site infections has been discussed for decades. We conducted a health technology assessment to evaluate the efficacy of laminar airflow (LAF) in reducing surgical site infections. We included 22 observational studies. All studies were at moderate or serious risk of bias. The effect estimates were imprecise, and there were somewhat lack of consistency of the results across the included studies. For the comparison of LAF with non-LAF, we found that: • There were no difference in rates of serious surgical site infections (SSI) in all types of surgery and in joint prosthesis surgery (GRADE: low certainty) • There were no difference in rates of all SSIs in all types of surgery and in joint prosthesis surgery (GRADE: very low certainty) • We found no studies that provide sufficient information on the effect on mortality We estimated the additional annual costs for one opeating theathre with LAF to be NOK 41 000 discounted over a 30-day period and 77 000 discounted over a 10-year period. The estimate is associated with uncertainty.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/ventilasjon-av-operasjonsstuer-revidert-rapport-2022.pdf
dc.subject.meshCross Infection
dc.subject.meshEnvironmental Health
dc.subject.meshVentilation
dc.subject.meshTechnology Assessment, Biomedical
dc.subject.meshHospitals
dc.subject.meshOperating Rooms
dc.subject.meshMetodevurdering
dc.subject.meshMiljømedisin
dc.subject.meshMiljørettet helsevern
dc.subject.meshMini-HTA
dc.subject.meshHTA
dc.subject.meshOperasjonsavdeling
dc.titleVentilasjon av operasjonsstuer: forenklet metodevurdering. Revidert utgave
dc.title.alternativeOperating room ventilation: a health technology assessment
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber56
dc.identifier.cristin2022019
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record