Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabeth
dc.contributor.authorHestevik, Christine Hillestad
dc.contributor.authorForsetlund, Louise
dc.contributor.authorHval, Gyri
dc.contributor.authorUnderland, Vigdis
dc.contributor.authorKucuk, Bahar
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild
dc.date.accessioned2022-05-27T06:32:38Z
dc.date.available2022-05-27T06:32:38Z
dc.date.created2022-05-25T11:13:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8406-295-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996314
dc.description.abstractHovedbudskap Vi har kartlagt systematiske oversikter på forskning om behandling av sykdommer som kun rammer kvinner og andre som ble registrert som jente ved fødsel, og sykdommer som kan ramme ulikt avhengig av kjønn. Vi har identifisert systematiske oversikter via systematiske litteratursøk, vurdert hver og én opp mot inklusjonskriteriene og kodet de vi inkluderte etter et forhåndsbestemt rammeverk. Vi fant: • 1739 systematiske oversikter om behandling av sykdommer som kun rammer kvinner • 777 systematiske oversikter om behandling av sykdommer som kan ramme alle og som hadde separate analyser for kvinner • 587 systematiske oversikter om behandling av brystkreft Over halvparten av de systematiske oversiktene som omhandlet behandling av sykdommer som rammer kvinner hadde fokus på kvinner i fertil alder. Det var få systematiske oversikter om behandling av barn (0 til 12 år, 1 %), ungdom (13 til 17 år, 2 %), pensjonister (67 til 79 år, 1 %) og om de eldre (80 år +, 1 %). Vi fant ingen systematiske oversikter som omhandlet to av de 26 prespesifiserte sykdommene som rammer kun kvinner. Vi fant ingen systematiske oversikter om 15 av de 77 sykdommene som kan ramme ulikt basert på kjønn og som hadde egen analyse for kvinner. Dette forskningskartet vurderer verken enkeltstudier, effekten av behandlingene eller påliteligheten av forskningen.
dc.description.abstractKey message We have created an evidence and gap map of systematic reviews about treatment of illnesses that only affect women, and illnesses assumed to affect people differently depending on sex. We identified systematic reviews through systematic literature searches, assessed references against our eligibility criteria and coded included reviews according to a pre-specified coding system. We found: • 1739 systematic reviews pertaining to treatment of illnesses that only affect women • 777 systematic reviews pertaining to treatment of illnesses that may affect people differently depending on sex and that provided separate analysis on sex • 587 systematic reviews pertaining to treatment of breast cancer More than half of the systematic reviews about treatment of illnesses affecting women in particular were conducted on women of fertile age. There were few systematic reviews conserning treatment of children (0 to 12 years, 1%), adolescents (13 to 17 years, 2%), pensioners (67 to 79 years, 1%) or elderly patients (80 years +, 1%). We did not identify any systematic reviews for two of the 26 prespesified illnesses affecting women only. We did not find any systematic reviews pertaining to 15 of the 77 prespesified illnesses that may affect people differently depending on sex. This evidence and gap map does not assess single studies, the actual effect of the treaments nor the quality of the research.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/forskningskart-om-behandling-av-sykdommer-hos-kvinner-rapport-2022-v2.pdf
dc.subject.meshFemale
dc.subject.meshSex
dc.subject.meshTherapeutics
dc.subject.meshSystematic Reviews as Topic
dc.subject.meshSamleie
dc.subject.meshBehandlingsmetoder
dc.subject.meshBehandlinger
dc.subject.meshSystematiske oversikter som emne
dc.titleForskningskart om behandling av sykdommer hos kvinner
dc.title.alternativeAn evidence and gap map on treatment of illnesses in women
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber61
dc.identifier.cristin2027295
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel