Show simple item record

dc.contributor.authorGravningen, Kirsten Midttun
dc.contributor.authorØdeskaug, Liz Ertzeid
dc.contributor.authorUtheim, Mari Nythun
dc.contributor.authorKorpås, Julie Andrine
dc.contributor.authorJørgensen, Silje Bakken
dc.contributor.authorElstrøm, Petter
dc.contributor.authorLyrån, Birgitte
dc.contributor.authorJemtland, Rune
dc.contributor.authorKols, Nicola Isabelle
dc.contributor.authorKvaal, Siv Anita
dc.contributor.authorAsfeldt, anne mette
dc.contributor.authorLittauer, Pia
dc.contributor.authorKilhus, Kristin
dc.contributor.authorSkutlaberg, Dag Harald
dc.contributor.authorPedersen, Torunn Annie
dc.contributor.authorHermansen, Nils Olav
dc.contributor.authorKacelnik, Oliver
dc.contributor.authorIversen, Bjørn Gunnar
dc.date.accessioned2022-07-06T06:10:38Z
dc.date.available2022-07-06T06:10:38Z
dc.date.created2022-07-04T10:33:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8406-308-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002994
dc.description.abstractI november 2021 ble Folkehelseinstituttet varslet om at tre intensivpasienter hadde dødd av blodbaneinfeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i løpet av kort tid. De hadde identiske isolater forenlig med et klonalt utbrudd. Helgenomsekvensering viste at det var en ny sekvenstype, ST3875, som ikke har vært påvist i Norge eller andre land. Nye tilfeller uten epidemiologiske sammenhenger, ble etter hvert funnet i flere andre sykehus, noe som indikerte en felles smittekilde. Den 17. januar 2022 var det påvist utbruddstilfeller i tre av fire helseregioner, og det ble 19. januar erkjent som et nasjonalt utbrudd. FHI overtok da koordinering av utbruddsarbeidet, og 20. januar ble det etablert en Sentral utbruddsgruppe med fagpersoner fra alle helseregionene. Den 21. januar var det 23 tilfeller i 9 sykehus i 3 regioner. Kasusdefinisjonen var en person med laboratoriebekreftet P. aeruginosa ST3875 fra oktober 2021 i sykehus i Norge, uavhengig av avdeling. Etter systematiske laboratorieundersøkelser av over 300 produkter påviste Oslo Universitetssykehus 18. mars 2022 utbruddsbakterien i pre-fuktede engangs vaskekluter av merket Oasis BedBath Unperfumed produsert i Lancashire, England. Sykehusene sluttet umiddelbart å bruke produktene. Vaskeklutene er definert som et kosmetisk produkt, og Mattilsynet er tilsynsmyndighet. Mattilsynet avdekket at produsenten og importøren ikke hadde full oversikt over produksjonslinjene og hvilke produkter som var forurenset. Det ble også avdekket at P. aeruginosa var blitt påvist i produkter under den interne kvalitetskontrollen i september 2021, uten at produktene var blitt stanset. Den 14. april tilbakekalte den engelske produsenten Vernacare produktene fra markedet både i Norge og internasjonalt. Per 14. juni 2022 omfattet utbruddet 388 tilfeller i 40 sykehus. Gjennomsnittsalder var 68 år og median alder 70 år (interkvartilområde 59- 79 år). Flertallet (63 %) av tilfellene var menn, og seks sykehus rapporterte Pseudomonas som sterkt medvirkende årsak til død hos totalt 8 tilfeller. Til sammen hadde 15 % av tilfellene ST3875 i blodkultur, 21 % i luftveier, 38 % i urin, 19 % i sår og 7 % i andre prøvematerialer, noe som tydet på flere mulige inngangsporter for bakterien. Antall nye tilfeller falt raskt etter at kilden var identifisert, og bruk av produktet ble stoppet i sykehus.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/nasjonalt-pseudomonasutbrudd-i-sykehus-sluttrapport.pdf
dc.subject.meshPseudomonas
dc.subject.meshDisease Outbreaks
dc.subject.meshHospitals
dc.subject.meshContact Tracing
dc.subject.meshCosmetics
dc.subject.meshEquipment Contamination
dc.subject.meshCross Infection
dc.subject.meshNosocomial Infections
dc.subject.meshHospital Infections
dc.subject.meshSykdomsutbrudd
dc.subject.meshSpesialisthelsetjenesten
dc.subject.meshSmittesporing
dc.subject.meshKosmetisk produkt
dc.subject.meshkontaminering av utstyr
dc.subject.meshNosokomiale infeksjoner
dc.subject.meshSykehusinfeksjoner
dc.titleNasjonalt utbrudd av Pseudomonas aeruginosa i sykehus forårsaket av ferdigfuktede ikke-sterile vaskekluter, Norge, 2021-2022
dc.title.alternativeCountrywide outbreak of Pseudomonas aeruginosa in hospitals caused by premoistened non-sterile washcloths, Norway, 2021-2022
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber66
dc.identifier.cristin2036979
dc.subject.keywordVaskekluter
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record