Show simple item record

dc.contributor.authorSaunes, Ingrid Sperre
dc.contributor.authorKristoffersen, Doris Tove
dc.date.accessioned2022-07-06T06:11:34Z
dc.date.available2022-07-06T06:11:34Z
dc.date.created2022-07-04T09:39:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8406-301-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002995
dc.description.abstractHovedbudskap Rask tilgang på god helsehjelp ved akutt sykdom og skade er viktig for folks trygghet. Kort responstid for ambulansetjenester regnes også som en effektiv strategi for å redusere den globale sykdomsbyrden. I forbindelse med at Stortinget har bedt regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten har vi samlet informasjon om regulering og rapportering av ambulansers responstid i ti land utenom Norge. Det er vanskelig å finne informasjon som vurderer erfaringer med forskriftsfesting/regulering av ambulansers responstid i de ulike landene. Det er stor variasjon i grad av regulering i de ti landene. Seks av landene har regulert ambulansers responstid. I tre av landene inngår også besvaring av nødanrop i ambulansers responstid. Nesten alle landene har nasjonale rapporteringer av responstid som publiseres offentlig. Kunnskapsbehovet om akuttmedisinske tjenester er stort, særlig når det gjelder aspekter som samhandling på tvers av sektorer og mellom de prehospitale tjenester og helsetjenesten ellers.
dc.description.abstractSammendrag Denne rapporten har kartlagt regulering og måling av responstid i ti land. Arbeidet er et oppdrag fra Helsedirektoratet, og inngår i et utredningsarbeid om forskriftsfesting av ambulansers responstid. Formålet er først og fremst å identifisere land som har regulert responstid for ambulansetjenesten, og undersøke om reguleringen omfattet andre deler av de prehospitale akuttmedisinske tjenester. Begrunnelser for innføring og erfaringer med forskriftsfesting skulle også inkluderes. Vi har samlet og satt sammen informasjon om regulering og rapportering av ambulansers responstid i ti land. Hovedfunnene er sammenfattet i tabellen under. Vi fant at seks av de ti landene har på ulikt vis regulert ambulansers responstid, tre av landene har valgt å inkludere alarmsentralenes tidsbruk i rapportering av ambulansers responstid. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning responstid har for behandling/overlevelse. Oppdraget blir svart ut i en separat rapport som inkluderer analyser fra norske helseregistre. Nasjonal regulering av responstid Nasjonal rapportering responstid definisjon Rapporteringsmål for hasteoppdrag Norge Nei Fra anrop til AMK-sentral til ambulanse er på hendelsessted Median tid på kommunenivå 90 percentil responstid regionalt nivå Danmark Ja, beredskapsplan med tidskrav fastsettes regionalt Fra AMK gir oppdrag til ambulanse er på hendelsessted Gjennomsnitt, Andel innen hhv 10 minutt og 15 min Finland Ja, beredskapsplan med risiko og tidskrav fastsettes regionalt N/A N/A Sverige Nei, evt regulering skjer regionalt Fra anrop til AMK-sentral til ambulanse er på hendelsessted Mediantid (50 percentil), Andel innen hhv 10, 20 og 30 min Australia Ja Fra AMK gir oppdrag til ambulanse, til ambulanse er på hendelsessted Mediantid, 90 percentil responstid Canada (British Columbia) Nei, evt regulering skjer regionalt Fra AMK gir oppdrag til ambulanse, til ambulanse er på hendelsessted Andel under 8:59 (andel
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/responstid-ambulansetjenester-rapport-2022.pdf
dc.subject.meshAmbulances
dc.subject.meshEmergency Mobile Units
dc.subject.meshReaction Time
dc.subject.meshResponse Speed
dc.subject.meshPolicy Making
dc.subject.meshAmbulanser
dc.subject.meshAmbulansetjenesten
dc.subject.meshResponstid
dc.titleAmbulansers responstid - regulering og rapportering i ti land
dc.title.alternativeAmbulance response times - regulations and reporting in ten countries
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber43
dc.identifier.cristin2036953
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record