Show simple item record

dc.contributor.authorLangøien, Lars Jørun
dc.contributor.authorJohansen, Trine Bjerke
dc.contributor.authorHolte, Hilde H
dc.contributor.authorBorge, Tiril Cecilie
dc.contributor.authorNguyen, Hong Lien
dc.contributor.authorDenison, Eva Marie-Louise
dc.date.accessioned2023-01-02T07:37:19Z
dc.date.available2023-01-02T07:37:19Z
dc.date.created2022-12-30T10:32:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8406-288-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3040166
dc.description.abstractHovedbudskap Familievernets mandat er å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien, samt å styrke gode relasjoner i familien og barns oppvekstsvilkår. Familievernet er en spesialisttjeneste med familierelaterte problemer som fagfelt, og skal gi tilbud om veiledning, mekling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som eksisterer av forskning om effektene av systemiske tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak. Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling. Vi identifiserte totalt 35 800 referanser, hvorav 34 studier fordelt på 43 publikasjoner oppfylte inklusjonskriteriene og ble inkludert i kartleggingen. Våre hovedfunn er: • Det er gjort relativt få studier på effekter av og erfaringer med systemiske tilnærminger i familievernet. • Den største andelen identifiserte studier omhandler emosjonsfokusert terapi eller reflekterende team. • Vi fant få studier fra Norge og Norden. • Vi identifiserte 10 ulike tilnærmingskategorier, hvorav en var for uspesifiserte eller flere systemiske tilnærminger. Internasjonalt finnes det relativt lite forskning på effekter av og erfaringer med systemiske tilnærminger i familievernet, eller tilsvarende, og det vil være nyttig med ytterligere forskning.
dc.description.abstractKey messages The mandate of the family welfare service is to prevent and remedy relational challenges in the family, to strengthen family relations and to better children’s conditions growing up. The family welfare service is a specialist service with family related challenges as its field, and it aims to offer guidance, mediation and counselling to families that are experiencing challenges, conflicts, or crises. The goal of this evidence and gap map (EGM) was to map existing research on effects of systemic approaches and interventions that in a Norwegian context would be used in the family welfare service, as well as experiences with such interventions. An EGM is a systematic evidence synthesis product that categorises and displays the available evidence relevant to a broad research question. We identified in total 35 800 references, of which 43 publications from 34 unique studies met the inclusion criteria and were included in the map. Our main findings are: • There are relatively few studies on effects and experiences of systemic approaches within the family welfare services. • Most of the identified studies are on emotion focused therapy or reflecting teams. • We found few studies from Norway and the Nordic countries. • We identified 10 different categories of approaches, whereof one is on unspecified or multiple systemic approaches. There is relatively little research internationally on effects or experiences of systemic approaches within the family welfare service, or similar, and additional research would be valuable.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for helsetjenester
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/effekten-av-og-erfaringer-med-systemiske-tilnarminger-og-tiltak-i-familievernet-et-forskningskart-rapport-2022.pdf
dc.subject.meshFamily therapy
dc.subject.meshCouples therapy
dc.subject.meshMarital therapy
dc.subject.meshFamilieterapi
dc.subject.meshParterapi
dc.subject.meshEkteskapsterapi
dc.subject.meshSamlivsterapi
dc.titleEffekten av og erfaringer med systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet: et forskningskart
dc.title.alternativeThe effect and experience of systemic approaches and interventions in the Family Welfare Service: an evidence and gap map
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber66
dc.identifier.cristin2098128
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record