Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen-Volle, Hanne-Merete
dc.contributor.authorLavoll, Silje Bruland
dc.contributor.authorSorknes, Nina Kristine
dc.contributor.authorIversen, Bjørn Gunnar
dc.date.accessioned2023-02-08T07:05:00Z
dc.date.available2023-02-08T07:05:00Z
dc.date.created2023-02-06T09:50:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8406-357-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3049070
dc.description.abstractHovedbudskap Formålet med erfaringsgjennomgangen er å identifisere styrker og utfordringer innen smittevern i helsetjenesten, med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort før, under og etter pandemien, og som kan inngå som bakgrunnsmateriale til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny strategi og handlingsplaner for antibiotikaresistens og smittevern. Oppdraget omfatter ikke evaluering av de smitteverntiltak som ble iverksatt under pandemien. Rapporten baserer seg på: 1. Utdrag av resultater fra nasjonale indikatorundersøkelser i sykehus i 2022 og i sykehjem 2021 2. Semistrukturerte intervjuer med ulike deler av helsetjenesten 3. Gjennomgang av mer enn 60 evalueringsrapporter 4. Gjeldende lovverk 5. Råd og anbefalinger fra WHO 6. Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge fra 2018. De forhold som ble identifisert i Folkehelseinstituttets Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge fra 2018 og anbefalinger gitt i den, er fortsatt aktuelle. Følgende fire områder ble vurdert som spesielt viktig å følge opp gjennom effektive tiltak: • Gjennomgang, oppdatering og implementering av lov- og rammeverk, inkludert pandemi- og beredskapsplaner, og avklare roller og ansvar for ulike aktører og gjennomføre tiltak for å bedre etterlevelse og implementering. • Bedring av digitale løsninger for overvåking, smittesporing og samhandling, inkludert sanntidsdata om helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk og antimikrobiell resistens, mer automatiserte overvåkingssystemer, bedre samhandling mellom ulike aktører, og digitale løsninger for smittesporing. • Bedring av smittevernkompetanse hos ansatte i helsetjenesten, blant annet gjennom opprettelse av en mastergradsutdanning i Norge, krav til standardiserte, kvalitetssikrede undervisningsopplegg i smittevern i helsefagutdanningene, spesialisering i smittevern for visse yrkesgrupper og å opprette og forbedre systemer for å sikre tilgang til spisskompetanse innen smittevern, inklusive i private helse- og omsorgstjenester. • Utvikling og oppdatering av relevante evidensbaserte nasjonale veiledere og relatert implementeringsmateriale.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for smittevern
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/ecbc5ec3cb50410e8597c26dec5a4ea1/erfaringsgjennomgang_smittevern-i-helse--og-omsorgstjensten-2023.pdf
dc.subject.meshDelivery of Health Care
dc.subject.meshPandemics
dc.subject.meshDisease Outbreaks
dc.subject.meshHealth Plan Implementation
dc.subject.meshCommunicable Disease Control
dc.subject.meshDisaster Planning
dc.subject.meshNorway
dc.subject.meshLevering av helsetjeneste
dc.subject.meshPandemier
dc.subject.meshSykdomsutbrudd
dc.subject.meshGjennomføring av helseplaner
dc.subject.meshEpidemiberedskap
dc.subject.meshKatastrofeberedskap
dc.subject.meshNorge
dc.titleErfaringsgjennomgang Smittevern i helse- og omsorgstjenesten
dc.title.alternativeReview – Infection prevention and control in the health and care services
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber65
dc.identifier.cristin2123189
dc.subject.keywordHealth security planning
dc.subject.keywordPandemic preparedness
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel