Show simple item record

dc.contributor.authorTønnessen, Ragnhild
dc.contributor.authorPaulsen, Trine Hessevik
dc.contributor.authorJore, Solveig
dc.contributor.authorSorknes, Nina Kristine
dc.contributor.authorBentele, Horst
dc.contributor.authorHungnes, Olav
dc.date.accessioned2023-02-08T09:39:33Z
dc.date.available2023-02-08T09:39:33Z
dc.date.created2022-12-12T09:54:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3049153
dc.description.abstractHovedfunn • Det er så langt ikke påvist smitte til mennesker med A(H5N1)-viruset som har forårsaket utbrudd hos fugl i Norge og Europa høsten 2021. • Analyse av helgenomsekvenser fra utbruddsviruset hos høns bekrefter at det høypatogene A(H5N1)-viruset tilhører den genetiske undergruppen 2.3.4.4b. Viruset er en ny genotype A(H5N1)-virus som viser størst likhet med virus fra fugl i Russland, og det er også nært beslektet med A(H5N1)-virus som har gitt utbrudd hos fjørfe i Europa høsten 2021. Det er ikke funnet holdepunkter for at viruset er mer smittsomt eller sykdomsfremkallende hos mennesker enn de andre virusene vi har sett hos fugl i Europa de siste årene. • Hemagglutinin (HA)-genet til A(H5N1)-viruset er beslektet med HA-genet som finnes i andre H5-virus innenfor undergruppe 2.3.4.4b f.eks. A(H5N8) og A(H5N6) som også har sirkulert blant fugl i Europa i 2020-2021. Noen av disse virusene har i sjeldne tilfeller forårsaket sykdom hos pattedyr (sel, rev), og milde eller asymptomatiske infeksjoner hos mennesker. Viruset er annerledes enn det asiatiske høypatogene A(H5N1)-viruset hos fugl som oftest tidligere har gitt alvorlig sykdom hos mennesker. HA-genet er likevel beslektet med HA-genet til A(H5N6)-virus som nylig har gitt alvorlig sykdom hos mennesker i Kina, men virusets øvrige gener er forskjellige fra disse A(H5N6)-virusene. • Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko for mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) som er påvist hos fjørfe og villfugl i Norge høsten 2021 som svært lav. For personer med nær kontakt med mistenkt eller bekreftet smittet fjørfe uten bruk av beskyttelsesutstyr vurderes risiko som lav. Risiko kan reduseres til svært lav ved riktig bruk av beskyttelsesutstyr. • Det store genetiske mangfoldet blant influensavirus som sirkulerer hos ville fugler, virusets evne til å endre seg, og begrenset kunnskap om det nylig introduserte A(H5N1-) viruset, gjør at det er en middels usikkerhet i vurderingene. • Det er viktig å følge med på endringer i A(H5N1)-viruset som kan medføre økt smitteevne til mennesker. • God biosikkerhet i kommersielle fjørfebesetninger i områder med utbrudd er viktig for å forebygge smitte til nye besetninger, andre dyr og mennesker.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for smittevern, miljø og helse
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/16113c65f4424ff7980fb70ba04c707d/folkehelseinstituttet_risikovurdering-hoypatogen-fugleinfluensa-ah5n8-rev.-03-03-2021.pdf
dc.subject.meshInfluenza in Birds
dc.subject.meshInfluenza A Virus, H5N8 Subtype
dc.subject.meshNorway
dc.subject.meshFugleinfluensa
dc.subject.meshInfluensa A(H5N8)
dc.subject.meshNorge
dc.titleVurdering av risiko for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A(H5N8) i Norge 25.01.2021 – revidert 03.03.2021
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber8
dc.identifier.cristin2091736
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record