Show simple item record

dc.contributor.authorStoltenberg, Camilla
dc.date.accessioned2023-02-13T07:40:55Z
dc.date.available2023-02-13T07:40:55Z
dc.date.created2023-01-11T08:47:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3050192
dc.description.abstractHovedbudskap Medisinsk fødselsregister (MFR) ble opprettet i 1967, med lovpålagt melding av alle fødte, levende og døde, fra og med 12 fullgåtte svangerskapsuker. I 2001 fikk MFR en forskrift; Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister[1] (MFR-forskriften) fastsatt med hjemmel i helseregisterloven fra 2001[2] Meldeplikten omfatter etter MFR forskriften § 1-2 følgende hendelser: 1. fødsler, dvs. fødte fra 22 fullgåtte svangerskapsuker (154 dager) og de fødtes foreldre, 2. spontanabort etter 12 fullgåtte svangerskapsuker (84 dager), 3. svangerskapsavbrudd hvor svangerskapet avbrytes med hjemmel i abortloven § 2 tredje ledd bokstav c (fare for alvorlig sykdom hos barnet), og 4. svangerskapsavbrudd hvor svangerskapet avbrytes med hjemmel i abortloven § 10 (fare for kvinnens liv og helse). I forbindelse med at MFR-forskriften trådte i kraft, ble det innført et nytt papir-meldeskjema (IK-1002) og utarbeidet en veileder til utfylling av dette («Veiledning for utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister, IK-1002»). Fra og med 1. januar 2007 er alle fødeinstitusjoner i Norge pålagt å melde fødsler og nevnte typer aborter/svangerskapsavbrudd elektronisk til MFR, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 20.12.2006. Dette gjøres ved automatiserte uttrekk fra opplysninger registrert i de elektroniske fødejournalsystemene som brukes ved fødeavdelingene.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/contentassets/d502936e1e504c458f2d7a45d1489e81/elektronisk-fodselsmelding-versjon-1.2.pdf
dc.subject.meshAbortion, Induced
dc.subject.meshParturition
dc.subject.meshHealth Education
dc.subject.meshRegistries
dc.subject.meshNorway
dc.subject.meshSvangerskapsavbrudd
dc.subject.meshAbort
dc.subject.meshFødsel
dc.subject.meshRegistre
dc.subject.meshHelseregistre
dc.subject.meshHelseopplysning
dc.subject.meshNorge
dc.titleVeileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister. Elektronisk fødselsmelding versjon 1.2 Desember 2022
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber29
dc.identifier.cristin2104625
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record