Show simple item record

dc.contributor.authorSmedslund, Geir
dc.contributor.authorUnderland, Vigdis
dc.contributor.authorBerg, Rigmor
dc.date.accessioned2023-05-05T08:03:58Z
dc.date.available2023-05-05T08:03:58Z
dc.date.created2023-05-03T10:06:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8406-361-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3066363
dc.description.abstractPersoner med psykisk funksjonsnedsettelse har rett til å få det fysiske miljøet utformet på en slik måte at det legger til rette for deres likeverdige bruk. Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’, for å identifisere litteraturoversikter om betydningen av universell utforming i det fysiske miljøet for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Vi søkte i januar 2023 i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter litteraturoversikter, publisert 2012-2023. Forskere gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. De beskrev i korte trekk hver litteraturoversikt som møtte inklusjonskriteriene. 12 litteraturoversikter møtte inklusjonskriteriene: • Alle inkluderte studier med både menn og kvinner • Fire oversikter fokuserte på barn og/eller unge og tre fokuserte på voksne (fem spesifiserte el. avgrenset ikke) • Oversiktene tok for seg ulike typer psykiske funksjonsnedsettelser, og hyppigst studert var autismespekterforstyrrelser • Oversiktene tok for seg ulike typer bygg, særlig skolebygninger (n=7) og arbeidsplasser (n=5) • Oversiktene fokuserte hyppigst på lys og lyd/støy • Ni oversikter undersøkte funksjonsnivå (inkludert helse) og fire undersøkte likeverdig tilgjengelighet • Ingen av oversiktene fokuserte på behov og/eller ønsker mht. universell utforming Denne kunnskapsoppsummeringen viser at det fins flere litteraturoversikter om universell utforming for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Ingen fokuserer på personers behov og/eller ønsker, personer med fobier eller psykisk utviklingshemninger og kun et fåtall type bygg er studert i disse litteraturoversiktene.en_US
dc.description.abstracten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstituttet. Område for helsetjenesteren_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/publ/2023/forskning-om-betydningen-av-universell-utforming-i-fysisk-miljo-for-persone/
dc.subjectAutismespekterforstyrrelser
dc.subjectKognitiv dysfunksjon
dc.subjectPsykiske lidelser
dc.subjectArkitektur
dc.subjectMiljøutforming
dc.subjectUniversell utforming
dc.subjectMiljødesign
dc.subject.meshAutism Spectrum Disorder
dc.subject.meshCognitive Dysfunction
dc.subject.meshMental Disorders
dc.subject.meshArchitecture
dc.subject.meshBuilt Environment
dc.subject.meshEnvironment Design
dc.subject.meshUniversal Design
dc.titleForskning om betydningen av universell utforming i fysisk miljø for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse: systematisk litteratursøk med sorteringen_US
dc.title.alternativeResearch on the significance of universal design in the physical environment for persons with mental or cognitive disability: a systematic literature search with categorizationen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber39en_US
dc.identifier.cristin2144946
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record