Show simple item record

dc.contributor.authorRødland, Ernst Kristian
dc.contributor.authorNerhus, Kjersti Andersen
dc.contributor.authorBrasfield, David Vernon
dc.contributor.authorShelil, Mohamed Elsayed Abdelgawad
dc.date.accessioned2023-05-09T07:03:34Z
dc.date.available2023-05-09T07:03:34Z
dc.date.created2023-05-08T10:36:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8406-376-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3067166
dc.description.abstractRapporten Klimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren er utarbeidet som svar på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet til Folkehelseinstituttet, som del av den norske oppfølgingen av helseprogrammet under FNs klimakonferanse i 2021, COP26. De viktigste funnene fra arbeidet kan oppsummeres i følgende syv punkter: • Alle sektorer har et ansvar for å tilpasse seg et klima i endring. • Arbeidet med å vurdere sårbarhet og behov for tilpasning som følge av klimarelaterte endringer og akutte klimahendelser har startet, men offentlige myndigheter i Norge har generelt kommet kort i forhold til nasjonale krav og forventninger. • I helsesektoren er det kun et mindretall av både lokale helsemyndigheter og statlige helseforetak som har iverksatt sårbarhetsvurderinger eller tilpasningstiltak. • Tiltak som er iverksatt i helsesektoren er i hovedsak rett mot bygg, eiendom og infrastruktur. • Svært lite er foreløpig gjort når det gjelder vurdering av sårbarhet og behov for tilpasning som følge av klimaendringenes påvirkning på helse, sykelighet og dødelighet i Norge. • Klimatilpasningsarbeidet i helsesektoren er på mange områder sammenfallende med tilpasningsarbeidet i andre sektorer, men helsesektoren må i tillegg ta høyde for mulige endringer i sykdomsbyrden som følge av klimaendringer. • Innsatsområder fremover mot en bærekraftig og klimatilpasset helse- og omsorgssektor bør blant annet inkludere en systematisk kunnskapsoppsummering og en tverrfaglig risikoanalyse om klimarelaterte helsekonsekvenser. Videre kan det anbefales å etablere en nasjonal strategi for spesifisering av roller og ansvar og et nasjonalt organ for koordinering av arbeidet og for å sikre samhandling på tvers. Lokal helsesektors evne til og muligheter for gjennomføring av klimatilpasningstiltak bør styrkes, og det bør vurderes muligheter for øremerking av ressurser for gjennomføring av tiltak.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for klima og miljøen_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/publ/2023/klimaendringer---sarbarhet-og-tilpasningsbehov-i-helse--og-omsorgssektoren-/
dc.subjectKlimaendring
dc.subjectTilpasning
dc.subjectSårbarhet
dc.subjectHelsesektoren
dc.subjectNorge
dc.subject.meshNorway
dc.subject.meshHealth Care Sector
dc.subject.meshClimate Change
dc.titleKlimaendringer: Sårbarhet og tilpasningsbehov i helse- og omsorgssektoren i Norgeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber65en_US
dc.identifier.cristin2146079
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record