Show simple item record

dc.contributor.authorSteiro, Asbjørn Marelius Kulseng
dc.contributor.authorSkudal, Kjersti Eeg
dc.contributor.authorIversen, Hilde Karin Hestad
dc.contributor.authorHolmboe, Olaf
dc.date.accessioned2023-10-25T08:55:22Z
dc.date.available2023-10-25T08:55:22Z
dc.date.created2023-10-20T19:22:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3098617
dc.description.abstractPå oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet og testet spørsmål om brukererfaringer med legemidler i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Oppdraget var å utvikle spørsmål som skulle integreres i eksisterende spørreskjemaer brukt i nasjonale undersøkelser. Metode I den første fasen av utviklingsprosjektet gjennomførte vi en litteraturgjennomgang. Formålet var å kartlegge om det fantes relevante og validerte måleinstrumenter som vi kunne bruke, men også samle forskning og litteratur som var nyttig i utviklingsarbeidet. Vi etablerte en referansegruppe bestående av klinikere, brukerorganisasjoner og Hdir som ga innspill på spørsmål og relevante temaer, samt på datainnsamlingsmetoder. På bakgrunn av litteraturgjennomgangen, fritekstkommentarer fra en nasjonal undersøkelse om foresattes erfaringer med BUP og innspill fra referansegruppen utviklet vi to spørsmålssett om legemidler, ett for barn/unge og ett for foresatte. Vi testet spørsmålene ved hjelp av kognitive intervju og pilotundersøkelser i målgruppene. Resultat Utviklingsarbeidet endte opp med 11 spørsmål til hver av gruppene, i tillegg til et fritekstfelt respondentene kunne skrive mer om erfaringene med legemidler ved BUP. Spørsmålene ble testet i en pilotundersøkelse og etter teoretiske vurderinger og psykometrisk testing ble det ikke gjort ytterligere justeringer i spørsmålene. Testingen av begge spørsmålssettene viste gjennomgående lave andeler av manglende svar på spørsmålene, og gjennomgående lave andeler svar i «ikke aktuelt»-kategorien. Dette indikerer at spørsmålene var lette å svare på og relevante for de fleste. Pilotundersøkelsen var imidlertid begrenset i størrelse og det er behov for ytterligere validering. Resultatene bør også analyseres opp mot andre variabler som antas å korrelere med spørsmålene om legemidler. Resultatene viser behov for å diskutere om spørsmålene skal rapporteres som enkeltspørsmål eller indekser i videre rapportering. Inntil videre endres ikke spørsmålsbatteriene, men vi anbefaler ytterligere testing med større utvalg. Legemiddelspørsmålene inngår i de kontinuerlige, digitale undersøkelsene av brukererfaringer med BUP, og vil gjennomgå ytterligere validering når utvalgene er store nok.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet. Område for helsetjenester
dc.relation.ispartofPasOpp-rapport
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapport
dc.subjectBarn
dc.subjectUngdom
dc.subjectBarne- og ungdomspsykiatriske sentre
dc.subjectUndersøkelser og spørreskjemaer
dc.subjectPasienterfaringer
dc.subjectMedisinering
dc.subject.meshAdolescenten_US
dc.subject.meshChilden_US
dc.subject.meshOutpatientsen_US
dc.subject.meshDrug Therapyen_US
dc.subject.meshMental Health Servicesen_US
dc.subject.meshPatient Satisfactionen_US
dc.subject.meshSurveys and Questionnairesen_US
dc.titleUtvikling av spørsmål for å måle barn og unges og foresattes erfaringer med legemidler i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP)
dc.title.alternativeDevelopment of questions to measure children’s and adolescents’ and parents’ experiences with medication in outpatient child and adolescent mental health services (CAMHS)
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.cristin2186988
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record