Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Trine Bjerke
dc.contributor.authorBorge, Tiril Cecilie
dc.contributor.authorBergsund, Hans Bugge
dc.contributor.authorLidal, Ingeborg Beate
dc.contributor.authorHval, Gyri
dc.date.accessioned2023-11-16T11:40:22Z
dc.date.available2023-11-16T11:40:22Z
dc.date.created2023-11-10T09:45:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8406-395-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102966
dc.description.abstractDet er laget et forslag til ny barnelov i Norge (NOU 2020: 14). Det foreslås blant annet å styrke barnets rett til å medvirke, rett til omsorg, rett til utvikling og vern mot vold, og retten til familieliv. I arbeidet med å utforme en ny barnelov er det viktig at barns egne meninger og erfaringer vektlegges. For å gi et overblikk over tilgjengelig forskning om hva barn selv mener om temaer som berøres i forslaget til ny barnelov, kartla vi all tilgjengelig forskning der barns meninger om slike temaer er innhentet. Vi utførte en kartleggingsoversikt (engelsk: scoping review), dvs. en oppsummering som kartlegger og narrativt beskriver eksisterende forskning på et bestemt temaområde. I denne kartleggingen inkluderte vi 28 studier. Studiene tok for seg temaene bosted (n=12), brudd mellom foreldre (n=5), deltakelse i mekling (n=5), vold i nære relasjoner (n=4), medvirkning (n=1), med- og selvbestemmelse (n=1), samvær (n=1) (én studie omhandlet både bosted og brudd mellom foreldre). Studiene rapporterte blant annet at de fleste barn og unge sier de ønsker: • å bli hørt og tatt på alvor i saker som angår dem, og å ha en aktiv rolle i beslutningsprosesser som påvirker deres liv • stabilitet og forutsigbarhet i livet sitt, spesielt når det gjelder bosted og samvær med foreldre etter samlivsbrudd • god informasjon og støtte til å forstå og håndtere vanskelige situasjoner som angår dem, slik som konflikt i nære relasjoner og deltakelse i mekling. Funnene tyder også på at informasjon, støtte og deltakelse i beslutningsprosesser må tilpasses barn og unges alder, utviklingsnivå og familiesituasjon. Denne kartleggingen av nordisk kvalitativ forskning gir et overordnet bilde om hva barn og unge sier er viktig for dem når det gjelder enkelte temaer i barneloven, basert på rapporterte funn i de inkluderte studiene.
dc.language.isonob
dc.publisherFolkehelseinstituttet. Område for helsetjenester
dc.subjectSkilsmisse
dc.subjectForeldrerett
dc.subjectMegling
dc.subjectFamilier
dc.subject.meshDivorceen_US
dc.subject.meshChild Custodyen_US
dc.subject.meshNegotiatingen_US
dc.subject.meshFamily Characteristicsen_US
dc.titleBarn og unges meninger om tema som berøres i forslaget til ny barnelov: en systematisk kartleggingsoversikt over nordiske kvalitative studier
dc.title.alternativeChildren and young people’s opinions on topics in the proposal for a new Children’s Act: a scoping review of Nordic qualitative studies
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber94
dc.identifier.cristin2194918
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record