• Rapport om svangerskapsavbrot 2021 Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Faugstad, Linda Askvik; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2022)
   2020 vart det sendt inn 12 150 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 081 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 654 (5,6 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2019. Ein såg ein tilsvarande nedgang frå 2018 til ...
  • Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt; Berg, Amund (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2023)
   Hovedbudskap Det har vore ein jamn nedgang i aborttala sidan 2008. Om denne oppgangen vi ser tilbake til 2019 tal representerer ein endring i denne trenden eller handlar om effekten av covid-19 på aborttala, veit vi ...
  • Register over svangerskapsavbrot 2019 (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Petur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2020)
   I 2019 vart det sendt inn 12 927 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 726 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 664 (5,4 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2018. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,3 i ...
  • Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister. Elektronisk fødselsmelding versjon 1.2 Desember 2022 

   Stoltenberg, Camilla (Research report, 2022)
   Hovedbudskap Medisinsk fødselsregister (MFR) ble opprettet i 1967, med lovpålagt melding av alle fødte, levende og døde, fra og med 12 fullgåtte svangerskapsuker. I 2001 fikk MFR en forskrift; Forskrift om innsamling og ...